Bilgilenmek için hangi medya araçlarını kullanıyorsunuz?

Logo

Siz, bilgilenmek için hangi medya araçlarını kullanıyorsunuz?

 

Bilgiye ulaşmamıza aracı olan kaynaklara bilgi kaynakları denir.  Günlük yaşamımızda bilgiye ulaşmak için çeşitli kaynaklar kullanırız. Medya da bir bilgi kaynağıdır. İletişimi sağlamak için çeşitli araç ve gereçlerin kullanılması ile yapılan bütün çalışmalar medyanın bir ürünü olarak ele alınmaktadır.  Bilgilenmek için kullandığımız bu kaynaklar; bilgisayar, gazete, dergi, televizyon, radyo, tablettir.

 

Medya; televizyon, radyo,  gazete, dergi, internet, bilgisayar, telefon, tablet, kitap, afiş gibi görsel ve yazılı kitle iletişim araçlarının tümünü ifade eden bir kavramdır. Göz önünde olan ve herkesin bildiği şeyler anlamına gelmektedir. Medyanın bir sektör olarak da kendine has bir varlık teşkil ettiğini belirtmek gereklidir. Ulusal ve yerel olarak medya merkezleri bulunmaktadır. Bunlara işitsel ve görsel iletişim araçlarının da eklenmesi sonucunda medyanın artık sadece bir haber alma vasıtasının ötesinde işlev görmesine sebep olmuştur. İnsanlar günlük yaşamlarında sürekli iletişim içerinde oldukları için medyanın günlük yaşamımızdaki yeri, gelişen iletişim teknolojileri ile günden güne daha da artmaktadır. Özellikle teknolojinin ilerlemesi ile yazılı kaynaklara olan ilgi azalmış ve görsel medyaya olan ilgi artmıştır. Hatta her geçen gün daha da artmaktadır. Bu nedenle günümüzde televizyon, bilgisayar, internet, telefon, tablet gibi medya araçları daha çok kullanılmaktadır. Ancak günümüzde en yaygın olarak kullanılan medya aracı televizyon olarak kabul edilmektedir. Teknoloji geliştikçe, geçmişten günümüze görsel medyaya olan ilgiden dolayı radyo biraz çağın gerisinde kalmış bir medyadır.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER