Bir canlı türünün Uluslararası Dünya Koruma Birliği tarafından yayımlanan kırmızı listeye girmesinin nedenleri nedir?

Bir canlı türünün Uluslararası Dünya Koruma Birliği tarafından yayımlanan kırmızı listeye girmesinin nedenleri nedir?

 

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Topluluğu (IUCN) 185 ülkeden gelen doğal hayatı koruma topluluklarının bir çatı altında birleştiği İsviçre merkezli uluslararası bir organizasyondur. UICN nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlıların belirlenmesi ve bu canlıların kamuoyuna bildirilerek koruma altına alınmasını amaçlar. Bu amaç doğrultusunda UICN kırmızı liste adında bir liste yayınlanır. UICN kırmızı listesi sayesinde tehlikedeki türler belirlenir ve nesnel kriterler ile sınıflandırılır, genel anlamıyla tutarlı bir sistem oluşturulur.

 

UICN kırmızı liste belirlenirken belirli kriterler esas alınır. Öncelikle sınıflandırma yapılır. Tehdit altındaki canlılar kritik, tehlikede ve duyarlı sınıflarına belli ölçütlere göre dahil edilir. İlk ve en önemli esas popülasyondaki azalmadır. Eğer canlı sayısı 10 yıllık süreçte %80 lere varan oranlarda azalmışsa kritik, %50-70 oranında değişim söz konusu ise tehlikede, eğer %30-50 oranında azalma söz konusu ise duyarlı sınıfına dahil edilir. Popülasyondaki canlı sayısı kullanılamadığı durumlarda yaşam alanının değişimine, ergin birey sayılarına veya farklı nicel esaslara göre sınıflama yapılır. Bu sınıflama doğrultusunda gerekli bilgilendirmeler yapılarak koruma çalışmaları başta kritik ardından tehlikede ve duyarlı gruplarına uygulanır. Korumada esaslar arasında canlı sayısının azalmasının nedenleri ortadan kaldırılmaya çalışılır.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER