Coğrafi konumun, Anadolunun çok kültürlü bir yapıya sahip olmasındaki etkileri nelerdir?

Anadolu toprakları tarihte birçok millete ev sahipliği yapmıştır.Bunun getirdiği sonuç olarak Anadolu çok kültürlü bir yapıya sahiptir.Elbetteki bunun en büyük sebeplerinden birisi Anadolunun sahip olduğu coğrafi konumdur.

Coğrafi konumun, Anadolu’nun çok kültürlü bir yapıya sahip olmasındaki etkileri nelerdir?

Farklı Medeniyetlerin Kurulmuş Olması

Coğrafi konumundan dolayı birçok devlet Anadoluyu topraklarına katmak istemiştir.Bunun sonucunda Anadoluda sayısız devlet kurulmuş ve her kurulan devlet kendi kültüründen izler bırakmıştır.Bir zamanlar medeniyetlerin beşiği olarak anılan Mezopotamya da Anadolu sınırlarına dahildir.

Ticaret Açısından Merkezi Yer Olması

Anadolu Batının Doğuya açılan kapısı gibidir.Ticaret yollarını üzerinde bulundurması ,üç tarafının denizlerle çevrili olması, Anadoluyu ticarette merkezi bir yer haline getirmiştir.Bu durum Anadolunun çok kültürlü bir yapıya sahip olmasının yanısıra kendi kültürünün de dışarıya taşınmasında etkili olmuştur.

Göçler Almış Olması

Anadoluyu Ortadoğu, Asya ve Avrupa’nın kesim noktası olarak düşünürsek birçok milletin bir arada yaşadığı bir yerdir. Özellikle Ortadoğu ve Asyada yaşanan savaşlardan dolayı da Anadolu toprakları çok göç alan bir yer olmuştur. Farklı milletlerin farklı kültürleri Anadoluyu çok kültürlü bir yapı haline getirmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir