Din ve felsefe arasında ilişki kurulabilir mi?

Logo

Din de felsefe de, aslında eski zamanlarda birbirinden ayrı iki disiplin değildiler. Din de felsefe de yaşadığımzı dünyayı ve yaşadığımız dünya içerisinde var olan bizi anlamlandırma tarzları ve düşünce stilleriydi. Bundan dolayı din de felsefe de son derece sorgulayan ve yeni bir şeyler kurmaya çalışan yapı bozumcu disiplinlerdi. Fakat belli bir dönem sonra din daha kurumsal bir hale gelmiş ve buyuran bazı yetkililer tarafından kuşatılmaya başlanmıştır. Örneğin ibadethaneler, ya da din üzerine kurulan, dini yaşatmak üzere bayraklarını taşıyan ülkeler dini düşüncelerin sahipleri haline gelmişlerdir. Dolayısıyla din sürekli sorgulayan bir anlamlandırma sistemi olmaktansa kural koyucu bir sistem haline gelmiştir bir noktada. Yine de din, aslında bir felsefe disiplinidir. Felsefi bir kendini bulma disiplinidir. Hatta din felsefesine varoluşçu felsefe adını vermek bile abartılı bir eylem sayılmaz. Bu özellikleri ile din felsefesi okunmaya ve araştırılmaya değer önemli bir disiplin olarak kabul edilmelidir.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER