El-Fatiha sözünü duyunca ne yaparsınız?

Logo

“El-Fâtiha” sözünü duyunca ne yaparsınız?

 

Ülkemiz toplumunda mevlit anlayışı oldukça yaygındır. Çeşitli nedenlerden dolayı mevlitler okunur. Mevlitlerde öncelikle Kur’an okunur, Peygamber Efendimize (sav) övgü dolu şiirler okunur, dualar edilir. Vefat eden kişilerin ardından da Kur’an’dan sureler okunur. Okunan sureler bittikten sonra El-Fatiha denilir. El-Fatiha denmesinin anlamı, bu okumalar bitti yenilerine başlangıç olması için dua mahiyetindedir. Fatiha, açan anlamına gelir. Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi olup açılışını yapan sure olduğundan Rabbimizin bu adı verdiği rivayet edilir. El-Fatiha ifadesini duyan bir kişinin Fatiha suresini okuması vaciptir. Yani okumak zorundadır. Şayet kişinin bulunduğu ortamda birden fazla El Fatiha ifadesi geçerse bir kere okuması yeterli iken dileyen söylendiği sayı kadar Fatiha okur. Söylendiği sayı kadar Fatiha suresini okumak daha iyidir. Okuyan kişi sevap kazanır. Okumayan kişi ise bu sevaptan mahrum kalır.

 

el-Fatiha ifadesini duyan kişi Euzu besmele çekerek Fatiha suresini okur. Fatiha Suresinin Türkçe Yazılışı ve Okunuşu şöyledir: Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim. Elhamdulillahi Rabbi’l-alemin. Er-Rahmani’r-Rahim. Maliki yevmi’d-din. İyyake na’budu ve iyyake neste’in. İhdine’s-sırata’l-mustakim. Sırata’l-lezine en’amte aleyhim. Ğayri’l-meğdubi aleyhim ve le’d-dallin. (Amin)

 

Meali ise; Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Hamd, Alemlerin Rabbi olan Allah’a (cc) aittir. (O Allah) Rahman ve Rahimdir. Din gününün (ödül ve ceza gününün) sahibidir. (Ey Rabbimiz) Biz, yalnızca Sana (cc) ibadet eder ve yalnızca Sen’den (cc) yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapıklıkların yoluna değil.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER