Element ve Bileşikler Hakkında Duyduklarınızı Sınıfta Paylaşınız?

Logo

Element ve Bileşikler Hakkında Duyduklarınızı Sınıfta Paylaşınız?

 

Proton sayısı aynı olan atomların birleşmesiyle oluşan yapıya element denir. Maddenin en saf halidir. Aynı cins atomlardan meydana gelen elementler, kimyasal yollar sonucunda kendinden daha basit ve farklı modellere ayrılamazlar. Yani sonuç olarak her farklı element farklı tür bir atomdan meydana gelmiştir ve farklı türde iki madde aynı tür elementten oluşmuş olabilir. Çevremizde gördüğümüz her şey elementlerden meydana gelmiştir. Elementler özel isimlerle ve kendilerine özel semboller ile ifade edilirler. Atomik ve moleküler yapıda olmak üzere iki türde bulunurlar.

 

İki ya da daha fazla sayıda kimyasal elementin meydana getirdiği yapıya bileşik denir. Bileşikler kırılması zor kimyasal bağlarla bir arada tutulmaktadır. Bu bağlar, atomlar arasında meydana gelen elektron paylaşımı veya elektron alış verişi sonucunda oluşmaktadır. Bileşikler doğada saf olarak bulunmaktadırlar. Bunun sonucunda bileşikler kendilerini oluşturan elementin kimyasal özelliklerini göstermezler. Yeni bir kimyasal özellik kazanırlar.

 

Elementlerin ve Bileşiklerin Farkları;

  • Elementler aynı cins atomlardan meydana gelirken bileşikler farklı tür atomlardan oluşurlar.
  • Elementler kimyasal yöntemlerle kendinden daha basit maddelere ayrılmazken bileşikler kimyasal yöntemlerle elementlerine ayrılabilirler.
  • Elementler sembollerle ifade edilirken bileşikler formüllerle ifade edilirler.

 

Element ve Bileşiklerin Ortak Özellikleri:

  • Saf maddelerdir.
  • Homojen yapıya sahiptirler.
  • Belirli koşullar altında erime ve kaynama noktaları sabittir.
  • Belirli koşullar altında yoğunlukları sabittir.
  • Fizikler yöntemlerle ayrıştırılamazlar.
YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER