Eşeyli üreyen bir canlıda kalıtsal çeşitliliğe neden olan faktörler nelerdir?

Eşeyli üreyen bir canlıda kalıtsal çeşitliliğe neden olan faktörleri yazınız.

 

Eşeyli üreme de diğer üreme çeşitlerinde olduğu gibi çok kısaca söylemek gerekir ise yeni bir canlı meydana getirme olayıdır. Eşeyli üremede eşeysiz üremeden farklı olarak iki farklı canlı organizması mevcut olmalıdır. Eşeyli üreme sırasında bu canlılar arasında gerçekleşecek genetik malzemelerin birleştirilmesi yolu ile yeni bir canlı oluşacaktır.

 

Mayoz Bölünme: Mayoz bölünmede meydana gelen olay kromozom sayısının mevcut durumundan yarıya inmesidir. Bu bölünme sırasında her bir çiftin kromozomları kendi aralarında parça değişimi yaparlar. Eşeyli üremenin ilk süreci olan Mayoz Bölünme esnasında kromozomların sayısı diploit sayı (2n)’den diğer bir diploit sayısı (n)’e varır. Bu da demek oluyor ki, kromozomların sayısı yarı yarıya azalır. Bir sonraki adım olan döllenme sırasında ise haploit gametler, diploit bir zigot oluşturabilmek ve en baştaki (2n) kromozom sayısına ulaşabilmek için tekrar bir araya gelirler.

 

Mayoz Bölünmenin temel özellikleri:

1-Sadece 2n kromozomlu hücrelerde görülür.

2-2n kromozomlu hücrelerden n kromozomlu 4 hücre oluşur.

3-iki karyokinez ve iki sitokinez görülür.

4-Eşey ana hücresi ve spor ana hücrelerinde görülür.

5-Bölünme sonunda gamet ve sporlar oluşur.

6-Kalıtsal çeşitlilik nedenidir. Oluşan hücreler kalıtsal olarak birbirinden farklıdır.

7-Eşeyli üremenin temel mekanizmasıdır.

8-Mitoza göre daha ileri bir özelliktir

9-Hem homolog kromozomlarda hemde kardeş kromatidlerde ayrılma görülür.

10-Sinaps, tetrad ve krossing-over görülür.

11-Mayoz geçirmiş hücre tekrar mayoz geçiremez ancak mitoz geçirebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir