Fotosentezin ışığa bağımlı ve ışıktan bağımsız reaksiyonlarının farklarını yazınız.

Fotosentezin ışığa bağımlı ve ışıktan bağımsız reaksiyonlarının farkları nelerdir?

Fotosentez organik maddelerin üretimi ve ışık enerjisinin besine çevrildiği bir hücre yolağıdır. Bu yolakta birçok enzim ve etken görev almaktadır. Özellikle de yeşil pigmentli bitkilerde bu işlev oldukça önemli bir rol üstlenmektedir. Yeşil renkli bitkilerde kloroplast bulunur ve bu durumda bitkilerde mevcut olan besin ihtiyacının da karşılanmasını sağlar. Işık olan bir ortamda gerçkelştiği gibi karanlı bir evresi de bulunmaktadır. Fotosentezin ışık bağımlı reaksiyonuna bakılacak olursa:


– Granaları oluşturan tilakoid zar işlevsel
–  Işık, klorofil pigmentleri ve ETS görevli
– ATP, NADPH+H, O2 oluşur
– NADP indirgenir+ ışığın şiddeti etkinlik gösterir
– Işık ve klorofil ile etkinleşmektedir
– Fotoliz var
– Fotofosforilasyon ile ATP üretilir

Işık olmayan bir ortamda gerçekleşen bu süreç ise karanlık evre olarak adlandırılır. Bu evredeki fotosentez reaksiyonunda:

– NADPH+H yükseltgenir
– Stromada gerçekleşir
– CO2, NADPH+H ve ATP harcanır
– Işık, klorofil pigmentleri ve ETS kullanılmaz
– Organik baz ve monomerler üretilir
– Sıcaklık etkinliği önemlidir
– Işık ve klorofil ile değil, ATP ve NADPH+H ile gerçekleşir
– Fotoliz yok
– Defosforilasyon gerçekleşir.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER