Haçlı Seferleri’ne karşı İslam dünyasının savunulmasında Türkiye Selçuklularının ön planda yer almasının nedenleri nelerdir?

Logo

Haçlı seferlerinde yaklaşık 600 bin haçlı katılmıştır.Yaklaşık 550 bini savaş sırasında ölmüş ve sadece 50 bin civarı haçlı seferlerin nihai amacı olan Kudüs’e ulaşabilmişlerdir. Ve seferler sırasında asıl etkin rol oynayanlar Türkler olmuştur.

Haçlı Seferleri’ne karşı İslam dünyasının savunulmasında Türkiye Selçuklularının ön planda yer almasının nedenleri nelerdir?

1)Selçuklularla Sınır Olması

Haçlı Seferleri İstanbul üzerinden Kudüs’e gitmek üzere planlanmıştır.Fakat İstanbul’u geçtikten sonra Bizansa komşu olan Selçuklular ile karşılan Haçlılar Türklerle savaşmak zorunda kalmıştır.

2)Selçuklunun Bizans Üzerindeki Baskısı

Haçlı seferlerinin amaçlarından bir diğeri Türklerin Bizans üzerindeki baskısını azaltmaktır.Çünkü o dönemde Anadoluda Türk beylikleri artıyor ve Bizansın askeri otoritesi zayıflıyordu.Hatta Bizans yönetimi Haçlı Seferlerini başltan isim olan Papa 2. Urbandan yardım talep etmiştir.

3)Selçukluların İpek Yolunu Korumak İstemesi

İpek yolunu elde tutmak o dönem için ekonomik anlamda çok önemliydi.Bu ekonomik gücü kaybetmemek isteyen Selçuklular sonuna Haçlı Seferlerini durdurmak zorunda idi.

4)Selçukluların Bölgedeki Aktif Güç Olması

Türkiye Selçukluları o dönemde diğer beyliklerin aksine ordu teşkilatlanması çok iyiydi.Askeri ve siyasi güç olarakda Anadoludaki en büyük güçtü.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER