Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu dönemde Mekke’deki dini ve sosyal hayat nasıldı?

Logo

HzMuhammed’in (s.a.v.doğduğu dönemde Mekke’deki dini ve sosyal hayat nasıldı? Açıklayınız.

 

Hz. Muhammed (s.a.v.) 571 yılında Mekke’de dünyaya gelmiştir. O yıllar insanlık alemin en cahil dönemleriydi. Bundan dolayı o yıllara yani Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İslamiyet’i getirdiği zamana kadarki yıllara Cahiliye Yılları veya Cahiliye Dönemi denmiştir. İnsanların insanları en kötü şekilde kullandığı, din, inanç ve ahlaki kuralların olmadığı bir dönemdir. Mekke döneminde insanlar kendi elleriyle yaptıkları putlara taparlardı. Bazılarını helvadan yaparlardı. Helvadan putlarına tapındıktan sonra acıktıklarında tanrı olarak gördükleri putları yerlerdi. O dönemde bilinen dört büyük put ise Lat, Menat, Uzza ve Hubel’dir. Putperestliğin dışında Sabiilik yani yıldızlara tapan insanlar vardı. Mecusilik yani ateşe tapıcılık, Hıristiyanlık, Yahudilik de o dönemde var olan dinlerdir. Tek tanrı inancının olduğu tek inanç ise Hz. İbrahim’in dini olan Hanif Dinidir. Peygamber Efendimizin (sav) peygamberliğinden önce Tek ve Yüce yaratıcının varlığına inanan Hanif Dinine mensup olduğu bilinmektedir.

 

Din hayatı gibi sosyal hayatta yanlışlara batmış durumdaydı. İnsanlar köleler ve efendiler olarak ayrılırdı. Köleler efendilerin malıydı. İstedikleri gibi alır satarlardı. Kölelerin insan olarak bir değerleri yoktu. Çalıştırılır ve üzerinden para kazanılırdı. Kumar, zina, içki, insanları hakir görme, soygunculuk, faiz, zengin fakir, kadın erkek ayrımı yapma, kan davası gütme, kabilecilik gibi kötü davranışlar vardı. Kadınlara değer verilmezdi. Hatta kız çocukları istenmezdi. Kız çocuklarının ailenin adını kirleteceğine inanıldığı için daha küçücükken diri diri toprağa gömerlerdi. Daha birçok kötü adetin olduğu toplum Hz. Muhammed’in (sav) İslamiyet’i getirmesiyle birlikte değişti ve güzelleşti.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER