İnsan Genomu Projesi için birçok bilim insanı çok çalışarak büyük emek harcamakta, elde ettikleri yeni bilgileri dünya kamuoyu ile paylaşmaktadır. Bu konuda yapılan bilimsel çalışmalarla ilgili bilgilerden ne gibi faydalar bekleyebiliriz?

İnsanların adına yapılan her çalışma, daha sağlıklı bir neslin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Sağlık çalışmalarına bakıldığında birçok insanın geçmişten günümüze hastalıkların teşhisinde tanısında ve tedavisinde ilerleme kaydettiğini görmekteyiz. İnsanların sağlıklarında bu denli bir değişime sebep olmakta oldukça büyük bir sorumluluktur. Hatta sosyal sorumluluk projesi bile denebilmektedir. İnsan genomu projesi birçok ülkenin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 10 yılı aşkın bir süre hız kesmeden devam etmiş ve birçok genetik bilginin çözümlenmesi sağlanmıştır. Genetik bilginin akışı hız kesmeden devam etmiştir.

İnsan genomu projesinin kapsamında , insanların en küçük genetik materyali olan genler ve genomlar incelenmiştir. Bu süreçte incelenen gen yapılarında farklı hastalıklar bulunmuştur. Bu hastalıkların tedavisi ve tanınması adına birçok bilimsel yayın yapılmıştır. Bu bilgiler ışığında insan genomu projesi, uzun vadede genetik hastalıkların tanısında oldukça önemli bir yere sahiptir. İnsan genomunun çözümlenmesi ve hastalıkların tedavi edilmesi de sürekli olarak neslin sağlıklı bir şekilde geleceğe ilerleme kaydetmesi ile mümkün olmaktadır. Sağlık açısından bu denli gelişim kaydeden teknoloji, bizlerin hastalığını engellerken var olan genetik hasarların da düzeltilmesi için çalışmaktadır. Genetik düzenlemeler ışığında yapılan bu çalışmaların tümü, daha sağlıklı insan popülasyonlarının oluşmasına sağlam bir zemin hazırlamaktadır.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER