İnsan hakları kavramının ortaya çıkmasını sağlayan gelişmeler neler olabilir?

İnsanın hakları olduğuna dair bir ortaya çıkış süreci yaşanmışsa insanın haklarının ihlal edildiği bir dönem yaşanmış demektir. Yani insan haklarının ihlal edilmesi ve engellenmesi yaşanıyor olmalı ki insan hakları çalışmaları ve bu hakların korunması ortaya çıksın… Tarihte bazı toplumlarda kölelik görülmektedir. Kölelik insan haklarını yok eder. İnsanlar eşit olarak yaratılmışlardır. İnsan haklarının ortaya çıkışından önce toplumlarda köle gibi çalıştırılan insan toplulukları vardı. Hakları gasp ediliyor, sadece çalıştırılıyor ve emeğinin karşılığı verilmiyordu.

 

Kölelerin tamamen insanlıktan çıkarılmaması amacıyla Kram Dungi ve Hammurabi Kanunları çıkartılmışlardır. Kölelik hakları ve çeşitli isimlendirmeler ile öncelikle bu insanların haklarından bahsedilmiştir. Tarih kölelik hakları olarak da olsa insan hakları üzerine ilk çalışma örneklerini bu şekilde başlatmıştır. Ardından köleliğin kaldırılması ve çeşitli demokratik süreçler ile sendikalaşma hareketleri görülmüştür. Avrupa Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi ile de kişisel hak ve hürriyetler gelişmiştir. Devletin bile karışamayacağı insanın doğal hakları olarak tanımlanan ve tüm insanlar için geçerli olan anlayış ve kanunlar 17. yüzyıl sonlarına doğru görülmeye başlamıştır. 18. yüzyılda artarak devam etmiş ve beraberinde özgürlük, demokrasi kavramlarını da getirmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir