İnsan Ve Doğa Arasında Nasıl Bir Etkileşim Gerçekleştiğini Tartışınız

Logo

İnsan ve Doğa Arasında Etkileşim Var Mıdır?

Doğa; insanın içerisinde yaşadığı hem etkilendiği, hem de onu etkilediği, yaşamsal faaliyetlerini devam ettirdiği yaşam alanı olarak tanımlanabilir. İçerisinde yaşadığımız doğa ve bizim aramızda bir etkileşim söz konusudur. Doğa ve insan etkileşimi çerçevesinde baktığımız zaman sadece doğanın bizi etkilediğini değil; aynı zamanda bizim de doğayı etkilediğimizi görmekteyiz. Ancak arada bir fark vardır. İnsanlar doğayı genelde olumsuz yönde etkilemişlerdir.

 

Doğanın İnsana Etkileri Nelerdir?

Doğa ve insan etkileşimi kapsamında söyleyebileceğimiz doğanın insana etkileri şunlardır:

  • İnsanların konut ihtiyaçları doğanın içerisinde yer alan kayaçlardan karşılanmaktadır. İnsanoğlu kayaçlara öğrenme sonucunda elde ettiği birikimlerle şekil vererek konut ihtiyacını karşılamaktadır.
  • Ulaşım için doğayı kullanan insanlar yaşam alanlarını daha çok akarsu boylarında kurmayı tercih etmişlerdir. Böylece ulaşım imkanlarını genişletmektedirler.
  • Rusya gibi soğuk ülkelerde yaşayan insanların kıyafet tarzlarının kalın kıyafetlerden oluşmasını doğanın insana etkisi olarak gösterebiliriz.
  • Çöl ikliminin hakim olduğu Mısır gibi ülkelerde yaşayan insanlar ulaşım amacıyla deveyi kullanırlar. Bunun sebebi; doğa koşullarının deve için uygun olmasındandır.

İnsanın Doğaya Etkileri Nelerdir?

Doğa ve insan etkileşimi deyince aklımıza insanın doğaya etkileri de gelmektedir. Bu etkiler aşağıda sıralanmıştır.

  • Ekonomik devamlılık için yer altı kaynaklarının işlenmesi sonucunda doğaya zarar verilmesi örnek gösterilebilir.
  • Enerji giderini karşılamak amacıyla kurulan rüzgar santralleri bu etkilerden bir tanesidir.
  • Ağaca olan ihtiyacın artması doğadaki ormanlık alanları en az seviyeye düşürmektedir.
  • Akarsu kenarlarına inşa edilen su değirmenleri de doğayı etkilemektedir.
YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER