İslam bir ilim dini ve onun vücuda getirdiği medeniyet, bir ilim medeniyetidir sözünden hareketle “İslamiyet ve bilim” ilişkisi hakkında neler söylenebilir?

İslam bir ilim dini ve onun vücuda getirdiği medeniyet, bir ilim medeniyetidir sözünden hareketle “İslamiyet ve bilim” ilişkisi hakkında neler söylenebilir?

 

İslamiyet Allah’ın ilk emri olan ‘Oku’ ayetiyle yayılmaya başlamıştır. İlk emri okumak olan bir dinin bilime verdiği önemi yadsınamaz bir gerçektir. İslamiyet ve bilim aynı doğrultuda olduğu gibi ayrı düşünülmesi de imkansızdır. İslam’ın yeryüzüne inmesiyle yapılan bilimsel çalışmalar ve gelişmeler bunun kanıtıdır. İslam bir ilim dini ve onun vücuda getirdiği medeniyet, bir ilim medeniyetidir. Şöyle ki kurulan İslam devletleri getirilen yeniliklerle bir çağ kapatmış yeni bir çağ açmışlardır. İnsan haklarının evrenselliği gibi bir kavram İslam sayesinde gelişmiş, kölelik ve kimi aşağılayıcı uygulamalar ortadan kaldırılmıştır.

 

İnsana insan olarak değer veren bir kültürü benimseyen İslam, medeniyetler kurmuş kendi ülküsünü geliştirmiştir. Bununla da kalmayıp ilmi çalışmaları tıkamamış her daim önünü açmıştır. Okumanın gerekliliği de ilimin öğrenilmesi hususuna verilen değerden gelir. Sanata, ekonomiye, siyasete, adalete ve yönetimsel çalışmalara yeni anlamlar ve farklı boyutlar kazandıran İslam, medeniyetin beşiği olarak anılacaktır. Hikmet olarak bakılan yaratılan her şey ilimin konusu olduğu ve bu konuda yapılacak çalışmalarla Allah’ın hikmetinin tezahürü olan tüm canlıların incelenmesi gerekli görülmüştür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir