Katıları taneciklerini bir arada tutan kuvvetlere göre sınıflandırınız.

Logo

Katıları taneciklerini bir arada tutan kuvvetlere göre sınıflandırınız.

 

Katı maddeler tanecikleri arasında bulunan bağın kuvvetinden dolayı aralarındaki boşluk yok denecek kadar azdır. Maddenin hallerinden en düzenli yapıya sahip olanıdır, belirli kütle ve hacme sahiptir. Katılar aralarında bulunan çekim kuvvetlerine göre farklı gruba ayrılmaktadır. Bunlar iyonik katılar, kovalent katılar, iyonik katılar ve moleküler katılardır. Bu türlerin hepsi belirli bir örgü yapısına sahiptir. Örgülerin aralarında bulunan bağ türüne göre de farklı isimler almışlardır. Bu katı türlerinin özelliklerini kısaca açıklarsak:

 

 İyonik katılar:

 • Tanecikleri içerisinde yer alan örgü noktalarında pozitif ve negatif yüke sahip iyonlar bulunmaktadır.
 • Bu tür katıları bir arada tutan kuvvete elektrostatik çekim kuvveti adı verilir.
 • Erime ve kaynama noktaları diğer katılara göre daha yüksektir.
 • Katı halde elektriği iletmezler, sadece sulu çözelti halindeyken elektriği iletebilirler.

 

Molekül katılar:

 • Bu tür katıların örgü noktalarında atom veya molekül adı verilen tanecikler bulunmaktadır.
 • Kovalent bağlı bileşiklerden katı halde bulunan katılara verilen addır.
 • Genellikle erime ve kaynama noktaları düşük olduğundan tanecikleri arası çekim kuvveti de düşüktür.
 • Elektrik iletkenlikleri yok denecek kadar azdır.

 

Kovalent Katılar:

 • Bu tür katılarda örgü noktalarında yalnızca atom adı verilen parçacıklar bulunmaktadır.
 • Üç boyuta sahip bir ağ yapısı mevcuttur.
 • Erime noktaları diğer katı türlerine kıyasla oldukça yüksektir.
 • Bu tür katılara elmas, SiS2 ve SiC örnek olarak gösterilebilir.

 

Metalik Katılar:

 • Her örgü noktası üzerinde aynı metalin katyon iyonu bulunmaktadır.
 • Isı ve elektriği çok iyi şekilde iletirler. Genellikle periyodik tablo üzerinde B grubunda yer alırlar.
 • Kırılgan olmayan bir yapıya sahip olduklarından levha veya tel haline kolaylıkla getirilebilirler.
YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER