Küresel iklim değişiminin bitki ve hayvanlar üzerindeki etkilerini örnekler vererek açıklayınız.

Logo

Küresel iklim değişiminin bitki ve hayvanlar üzerindeki etkilerini örnekler vererek açıklayınız.

 

Dünya üzerinde görülen iklim değişiklikleri genel olarak karbondioksit, metan gazı ve sera gazlarının atmosferdeki oranında görülen artış sonrasında ortaya çıkmaktadır. Bu tip gazların salınımı konusunda temel sebepler olarak ise insanların enerji kullanımındaki artış ve kullanılan ürünlerin olumsuz etkileri olarak değerlendirilmektedir. Bu tip bir kullanıma bağlı olarak ortaya çıkan ve atmosfere salınan gazların bitki ile hayvan türlerinin yaşam koşullarını ciddi anlamda etkilediği de gözle görülen bir durum olarak ifade edilebilmektedir.

 

İklim değişikliğinin küresel çapta görülmesi tüm Dünya üzerinde var olan hayvanları etkilemiştir. Hayvanların alışkın oldukları çevre faktörlerinde sıcaklığa bağlı değişimler görülerek, söz konusu sıcaklığın hayvanların yaşam alanlarını ortadan kaldırma riskini barındırdığı da söylenebilmektedir. Doğaya ciddi anlamda zarar vermesinden ötürü de önemli bir tehdit olarak değerlendirilmektedir. Sıcaklığın Dünya genelinde artış göstermesinin en etkili örnekleri kutup bölgelerinde görülmektedir. Kutup bölgelerinde yaşayan kutup ayıları, fok balıkları ve penguenler buzulların azalmasından ötürü yaşayacak alan bulamamaktadır. Buzulların erimesinden ötürü gitgide alanları daralacak olan bu hayvanların aynı zamanda da uygun yaşam sıcaklığına sahip oldukları da söylenememektedir. Aynı zamanda da kutup bölgesi hayvanlarının besin maddelerinde de azalma durumu söz konusu olmamakla beraber bu bölgelerde besin zincirinde de bozulmalar görülerek, buradaki hayvanların nesillerinin gitgide tükenme riskine doğru gittiği de görülebilmektedir.

 

Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak suyun topraktan giderek uzaklaşması canlı türlerinin önemli ölçüde etkilenmesinin temel sebebi olarak görülebilecektir. Sudan mahrum kalan toprakta bitki yetişmesi durumu söz konusu olmamakla beraber, bu bölge içerisinde yaşamını sürdüren canlıların hayat döngülerini de doğrudan etkileyecek bir durum olarak görülebilecektir. Bitkilerle beslenen otçul hayvanların azalmasıyla beraber etçil canlılar da besin kaynakları edinemeyerek, açlıkla ciddi anlamda mücadele içerisinde olması söz konusu olabilmektedir. Kuraklık sonrasında canlıların temel maddesi suyun olmamasından ötürü hayvan ve bitki popülasyonunda ciddi bir azalma görülebilecektir. Aynı zamanda kurak bölgelerde görülen asit yağmurları da canlı hayatını tehdit eden diğer unsurlar arasında yer alacaktır.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER