Küresel ısınma nedir? Küresel ısınmaya neden olan gazlara örnek veriniz.

Logo

Küresel ısınma nedir? Küresel ısınmaya neden olan gazlara örnek veriniz.

 

Yeryüzünde her geçen gün kutuplarda yer alan buzullar erimekte, deniz suyu seviyesi artmakta ve toprak kayıpları artmaktadır. Bu meydana gelen değişimlerin ana sebebi küresel ısınmadır. Bu kavram kelime anlamı olarak Dünya’nın ortalama sıcaklığının gün geçtikçe artmasıdır. Yaşayan tüm canlılar bu gibi sebeplerden yok olma tehlikesi altındadır. 1906 yılı ile 2005 yılı arasında Dünya’nın ortalama sıcaklığı yaklaşık olarak 0.8 C derece artmıştır. Bu sıcaklık artışı o yıllardan sonra daha da hızlanmış ve geleceğimizi tehlike altına sokmaktadır.

 

Bazı süreçler ve maddeler küresel ısınma tehdidini hızlandırmakta ve Dünya’nın sıcaklığının artmasına sebep olmaktadır. Bu maddelerden en önemlisi sera gazları adıyla bilinen gazlardır. İnsanların havaya saldığı bazı gazlar bir araya gelerek sera etkisini meydana getirmektedir. Bunun sonucunda Dünya’nın yüzeyinde yer alan ozon tabakası incelir ve Güneş ışınları doğrudan yeryüzüne ulaşmaktadır.

 

Atmosferde belirli miktarda bulunan karbondioksit ve metan gazları sanayi atıkları vb. nedenlerle artmakta ve küresel ısınmanın ana sebebini oluşturmaktadır. Bu gazların artmasının çoğu sebebi insan faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Artan nüfusun etkisiyle sanayi alanında yaşanan gelişmeler ve araç kullanımının etkisiyle havaya daha fazla karbondioksit salımı yapılmaktadır. Bu da hem hava kirliliğine sebep olmakta hem de küresel ısınmanın artmasına sebep olmaktadır.

 

Fosil yakıtların yanması sonucunda atmosfere aşırı derece karbondioksit salınımı yaşanmaktadır. Bu küresel ısınmanın önüne geçebilmek ve Dünya’mızı aşırı ısınmaktan kurtarabilmek için yapılacak 2 temel yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerden ilki insan faaliyetleri sonucu açığa çıkan sera gazlarının miktarını azaltmaktır. Diğer yöntem ise atmosferde yer alan sera gazlarını kullanan biyolojik canlı türünü ve faaliyetlerini artırmaktır. Örnek olarak bitkiler karbondioksiti kullanarak oksijen elde etmektedir. Daha çok bitkinin yeryüzünde bulunması küresel ısınmayı büyük ölçüde azaltacaktır.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER