Kütle numarası 63 olan Cua iyonunun elektron sayısı 28 olduğuna göre a kaçtır?

Logo

Cua iyonuna ait atomda n=p+5 eşitliği vardır. Kütle numarası 63 olan Cua iyonunun elektron sayısı 28 olduğuna göre a kaçtır?

Temel halde bulunan bir atomun farklı kimyasal tepkiler sonucunda elektron kazanması veya yitirmesi sonucunda oluşan yeni atom haline iyon adı verilmektedir. Bildiğimiz üzere atomun çevresinde hareket halinde bulunan negatif yüklü parçacıklara elektron adı verilmektedir. Bu elektronlar tepkimeler sırasında diğer atoma geçebilmektedir. Elektron veren atomlar pozitif yük kazanır ve bu atomlara katyon adı verilir. Tepkime sırasında başka atom üzerinden elektron alan atomlar ise negatif yüklenerek anyon adını alırlar. Elektron almak veya vermekteki en büyük sebep kararsız yapıdan kurtulmaktır. Son katmanında 6 adet elektronu bulunan X atomu 2 adet elektron alarak soygaz düzenine sahip olur ve X-2 şeklinde gösterilir. Son katmanında 2 adet elektronu bulunan bir Y atomu ise 2 adet elektron vererek Y+2 şeklinde gösterilir. Bu örneklerde X-2 iyonu anyon , Y+2 iyonu ise katyon olarak isimlendirilir.

 

Yukarıdaki soruda ise nötron sayısının proton sayısından 5 fazla olduğu belirtilmiştir. Kütle numarası ise proton sayısı ve nötron sayısının toplamına eşittir. Denklemi bu şekilde yazacak olursa (p+5)+(p)=63 diyebiliriz. Bu işlem yapıldığında proton sayısı 29 olarak bulunur.

 

Elektron sayısı ise 28 olarak verildiğinden proton sayısı-elektron sayısı işleminden sonuç +1 olarak bulunacaktır. Kısa Cua iyonu aslında +1 pozitif yüklü olan Cu+1 iyonudur. Pozitif değer taşıdığından katyon olarak nitelendirebiliriz.

 

Orbital dizilimi 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 şeklinde olan Cu elementi son katmanında bulunan 1 elektronu vererek soygaz düzenine ulaşmıştır.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER