Levha hareketlerinin sona ermesi hangi koşullara bağlıdır? Böyle bir durumda ortaya çıkacak sonuçlar nelerdir?

Logo

Dünyamız ilk oluşumu sırasında alev topu iken daha sonrasında yağışlar sebebi ile üst katmanları soğuyarak dış kabuğu meydana gelmiştir. Ancak içyapısı bazı katmanlardan meydana gelmektedir. Bu katmanların merkezinde ise çekirdek yer almakta olup bu çekirdek yüksek ısıya sahiptir. Manto kısmı erimiş kayaçlardan oluşmaktadır. Çekirdek içerisinde yer alan yüksek enerji yatay ve dikey magma akımlarına sebep olmaktadır. Bu akımlara konveksiyon akımları denir. Yer kabuğunu oluşturan her bir kısma levha adı verilmekte olup levhalar magma üzerinde yüzey durumda yer almaktadır.

 

Levha hareketlerinin sona ermesi başka bir levha sınırı veya levha kenarı ile meydana gelmekte olup levha hareketlerinin sona ermesi ile bazı doğal durumlar meydana gelmektedir. Bu durumlar depremler, volkanizmalar ve sıcak su kaynaklarının bir arada görüldüğü alanlardır. Levha hareketleri ve volkanizma akışkan olan magma sayesinde gerçekleşmekte olup iki levhanın ayrıldığı yerlerde yırtılma fayları oluşmaktadır. Bu alanlarda okyanus tabanına volkanik maddeler çıkar. Yaklaşan iki kıtasal levhanın bulunduğu yerlerde büyük kıvrım dağları oluşumu gözlemlenir. Toros dağları, Himalaya dağları ve Alp dağları bu duruma örnek olabilecek sıradağlardır. Kıtasal ve okyanusal levhaların çarfpıştıkları yerlerde ise okyanusal kabuk astenosfere dalarak dalma batma zonu oluşturmaktadır. Japonya ve Filipinler de bu duruma örnek olarak gösterilebilecek yerlerdir.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER