Milli kimliğimizi belirleyen unsurları yazınız.

Milli kimliği belirleyen unsurlar arasında ortak tarih, ortak kültür, ortak coğrafya, ortak vatan, ulus, millet kavramları vardır. Ortak tarihten etkilenmek aynı çıkarımları yapmak ve aynı kişilerden haz almayı sağlar. Ortak kültürden etkilenmek ise milli kimliğin oluşmasını kültürel olarak şekillendirir. Coğrafya ve millet kavramlarından beraberce ortakça etkileniliyorsa milli kimlik oturmuş olur. Kimlik tüm bu kriterler ile bir bütün olarak oluşacak bir kavram olduğu için tüm bu kriterlerden de eşit olarak etkilenmektedir. Tarihte kurulan 17 büyük Türk Devletinin varlığı milli kimliğimizin oluşmasını sağlamıştır. Asya Hun Devleti başta olmak üzere tüm Türk toplulukları kültürel ve coğrafi şartlar ile bize bir şeyler katmıştır. Kimisi edebiyatta ileriye gitmiş kimisi savaşçılığını geliştirmiş kimisi de icatlar ile dil ve alfabe gelişimleri yapmıştır. Tüm bunlar yığılarak ve birikerek günümüze ulaşmıştır. Bu ulaşan bilgiler doğrultusunda milli kimlik şekillenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir