Nüfusun toplum hayatındaki önemine dair neler söyleyebilirsiniz?

Nüfusun toplum hayatındaki önemine dair neler söyleyebilirsiniz? Düşüncelerinizi açıklayınız.

 

Nüfus, bir ülke içerisinde tüm kalkınma planlarını oluşturulması adına hareket noktasında ana karakter olarak ele alınmaktadır. Nüfus içerisindeki değişimler söz konusu olduğunda bu değişimler toplumsal hayatı da etkisi altına almaktadır. Toplumların genel dinamizmi içerisinde genç ya da yaşlı bir toplum olmaları, sosyal ve eğitim ihtiyaçları, ekonomik ihtiyaçları ve doğal kaynaklara ihtiyaç duyan toplumlar olarak pek çok farklı şekilde bulunabilmektedirler. Nüfusun toplum hayatındaki önemine bakılacak olursa siyasi, sosyal, kültürel, eğitim, ulaşım, sağlık gibi temel ihtiyaçların karşılanmasında önemli bir etmen olmasının yanı sıra bu gibi ihtiyaçların gereklilikleri ve önem sırası bakımından da belirleyici bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Nüfusun artması ile birlikte bu ihtiyaçlarda da artış gözlemlenecek olup, bu temel ihtiyaçların karşılanmalarında değişiklikler söz konusu olacaktır. Ancak bir ülkenin toplumsal refahı ve temel ihtiyaçlarının yeterli olarak karşılanması o ülkenin ekonomik düzeyine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Gelişmiş olarak nitelendirilen ve ekonomik anlamda güçlü olan ülkelerde genç nüfusun oldukça az olması ülkenin geleceği adına bazı tahribatlara sebep olabileceği gibi ekonomik anlamda zayıf olan ülkelerdeki aşırı nüfus artışı da gerekli olan temel ihtiyaçların karşılanmasında yeterli olamamaktadır. Bu sebeple her ülke kendine ait bir nüfus planlaması oluşturarak toplum hayatında her bireyin eşit hakları edinmelerini ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini sağlamak açısından çalışmalar yapmaktadır.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER