Osmanlı Devleti uygulamış olduğu iskan politikasıyla neleri hedeflemiştir?

Logo

İskan politikasının kelime anlamı “beşeri yerleşim” dir. Osmanlıda Orhan Bey döneminde uygulamaya konmaya başlamıştır. İlk dönemlerde bazı dervişler tarafından yürütülen iskan çalışmaları daha sonra kurulan vakıflar aracılığıyla yapılmaya başlanmıştır.

Osmanlı Devleti, uygulamış olduğu iskân politikasıyla neleri hedeflemiştir?

Fethedilen Bölgeleri Türkleştirmek

Fethettiği bölgelerin tam anlamıyla bir Türk yurdu olması için yaşayan nüfusunda Türklerden oluşması gerekiyordu. Bu yüzden iskan politikalarıyla fethedilen yerlere Anadoludan Türkler yerleştirilmiş ve bu şekilde Türkleştirme sağlanmıştır. Seçtiği aileleri ise çatışma yaşayanlardan seçmiş böylece bölgede iç huzuruda sağlamışlardı.

Fetih Hareketlerinin Sürekliliğini Sağlamak

Osmanlının yüzü her zaman Batıya dönük olmuştur. Bu durumda fethettiği yerlerden daha da ileriye gidebilmek için yine iskan politikasına başvurmuştur. Böylece fethettiği yerlere yerleştirilen Türkler daha sonra tekrar fetihlere devam edebilecekti.

Anadoludaki Konargöçer Türkleri Yerleşik Hayata Adapte Etmek

Fethedilen yerlere öncelikli olarak konargöçer Türkmen aileleri yerleştirmişler böylece hem Türkmenleri yerleşik hayata geçirmişler hem de iskan politikasını gerçekleştirmişlerdi. Bu yerleştirmelerde askerlerin geçebileceği yol veyahut ticaret yolu gibi önemli yerler varsa iskan politikası öncelikli olarak buralara uygulanırdı.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER