Saf döl, baskın, çekinik, homozigot, heterozigot kavramlarını açıklayınız.

Saf döl, baskın, çekinik, homozigot, heterozigot kavramlarını açıklayınız.

 

Saf Döl Nedir? 

Biyoloji Terimi Olarak Homozigot (Arı döl): 1-Yavruda karakteri oluşturan 2 geninde aynı şekil ve özellikte olmasıdır. (AA, aa, BB, bb…) 2-Homolog kromozomların karşılıklı lokuslarında belirli bir karakter ya da bütün karakterler için aynı allel çiftin bulunmasıdır.

 

Baskın Nedir? 

Ana ya da babadan birisinin sahip olduğu bir karakterin, diğerinin ana ya da babadan sahip olduğu karşıt ve çekinik karakterin ifadesini engelleyerek melezde gözükmesi. Dominant.

 

Çekinik Nedir? 

Çekinik Gen (Resesif) Tanımı Etkisini fenotipte gösteremeyen ve çekinik olan gen. Bir karakterin oluşumda ancak homozigot ise etkisini gösterebilen gene çekinik gen denir. Küçük harfle gösterilir. Bir homolog kromozom takımının her iki üyesi tarafından taşınmadıkça fenotipite etkisini gösteremeyen genlerdir.

 

Homozigot Nedir?

Bir karakteri kontrol eden iki alel gen birbirinin aynısı ise buna homozigot denir.

 

Heterozigot Nedir?

Bir karakteri kontrol eden iki alel gen birbirinden farklı ise buna heterozigot denir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir