SIEM Projesi Nedir?

Logo

SIEM sistemleri sistemlerin, network cihazlarının, uygulamaların ürettiği logları saklayan ve bu loglar üzerinde detaylı ilişkilendirme (korelasyon) ve sorgular yapabilen sistemlerdir.

SIEM, Log izleme manasına gelmektedir. Sisteminizde bulunan tüm kritik ağlar ve cihazları kapsayan log yönetimi ve analizine SIEM projesi denilmektedir. Sistemin ürettiği olay kayıtlarının belirlenen kurallara göre analiz edilmesi olarak tanımlanmaktadır. SIEM Projeleri ile sistemin üretmiş olduğu logların kapsamlı bir şekilde toplanması, birleştirilmesi, saklanması ve doğru analizler gerçekleştirilmesi gibi adımlardan oluşan log yönetimi ise saldırının göstergelerini ve delillerini elde etmeyi ortaya çıkartabilir. Bu projelerin bir adı ise Log Yönetimi’dir.

 

SIEM ise log analizine göre daha ince detaylı yapılandırma ve raporlama seçenekleri sunmaktadır. SIEM’in en önemli özelliklerinden biri belirlenen politika ve kuralların yardımıyla bağımsız gibi görünen olaylar arasında anlamlı bağlantılar kurarak muhtemel saldırıları tespit etmeye yardımcı olan korelasyon tekniğidir. SIEM ürünleri çevre birimlerden uç kullanıcılara kadar sistemlerin ürettiği logları merkezi olarak toplayan, saklayan ve analiz eden sistemlerdir.

 

SIEM çözümleri (IBM Qradar, HP Arcsight, Mcafee SIEM ve Splunk)

 

SIEM Nedir?

SIEM sistemlerinin log üreten değil, logları toplayan, anlamlandıran ve alarm üreten bileşen olduğu unutulmamalıdır.

 

SIEM’in çalışma mekanizması:

– Toplanan logların global bir formata dönüştürülmesi ve olayların saldırı tipine göre sınıflandırılması yöntemlerini kullanarak normalleştirme ve kategorilendirme adımlarını uygulamak
– Bağımsız gibi görünen olayları birbiriyle bağlantılandırmak ya da olayları datayla ilişkilendirmek
– Yöneticilere mail, SMS veya SNMP mesajları ile bildirim veya alarm sağlamak
– Toplanan veri ve korelasyon sonuçlarını gerçek zamana yakın bir ölçüde güvenlik uzmanlarına sunan izleme paneli sağlamak
– SIEM ürünü tarafından toplanan verinin analiz aşamalarını kapsayan rapor üretmek

 

SIEM’in Önemi

SIEM ürünleri gerçek zamanlı raporlama ve güvenlik olayları analizi sağlayarak ağlara yönelik en son tehditleri tespit edebilme imkânını sunarlar. Ağ güvenliğine yönelik tehditler hızla yayılmakta ve her geçen gün yenileri ortaya çıkmaktadır.  Uzaktan erişim noktalarının ve ağlara bağlanan cihazların sayısındaki artış ağlara sızma noktalarının da çoğalmasına neden olmaktadır. Bilişimciler ağın karşı karşıya kaldığı tehditleri algılayabilmek için birden fazla kaynaktan toplanan veriyi analiz etmek ve bunların sonucunda atılacak adımları kararlaştırmak durumundadırlar. Saldırıların tespit edilmesi, dijital delillerin kaybedilmesine olanak vermeyecek şekilde daha fazla zararın oluşmasının önlenmesi, bütünsel bir güvenlik analizi raporlaması ve güvenlik tehditlerinin gerçek zamanlı olarak izlemeye alınması gibi önemli hizmetleri sunan SIEM ürünleri ağ geçidi, sunucular, güvenlik duvarları ve diğer kritik BT bileşenlerinin nasıl bir saldırı ile karşı karşıya kaldığı konusunda ayrıntılı rapor üretirler.

 

IBM® QRadar® Security Information and Event Management (SIEM), güvenlik ekiplerinin kuruluş çapındaki tehditleri doğru bir biçimde saptamasına ve bunlara öncelik vermesine yardımcı olur ve olayların etkisinin azaltılması için ekiplerin hızla müdahale etmesine olanak sağlayan akıllı içgörüler sunar. QRadar, ağınız çapında dağıtılmış binlerce aygıt, uç noktası ve uygulamadan günlük dosyası olaylarını ve ağ akışı verilerini birleştirerek, tüm bu farklı bilgileri ilişkilendirir ve olayların analiz edilmesini ve düzeltilmesini hızlandırmak için ilgili olayları tek uyarıda birleştirir.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER