logo
Tarih
İlk Türk Devletleri
1.
Tarihteki ilk Türk Devletleri ile ilgili bilgileri hangi kaynaklardan öğreniriz?
Doğru Cevap: "D" Çin Kaynakları
Soru Açıklaması
Çözüm:  Soruda devlet kelimesi kullanılmış. Tarihteki ilk Türk Devleti Asya Hun Devletidir. Kuruluşu M.Ö. 300 lü yıllara dayanır. İlk Türk Devletleri ile bilgileri ÇİN KAYNAKLARIndan öğreniriz.


EK NOT: Tarihte bilinen ilk Türk Topluluğu İskitler (Sakalar) dır.  İstikler ile ilgili bazı bilgiler;Bilinen ilk Türk topluluğudur. (Devlet yok)

2.
Alper Tunga Destanı kime aittir?
Doğru Cevap: "C" Sakalar (İstikler)
Soru Açıklaması
Çözüm: Alper Tunga Destanı, Sakalara aittir.

 

Alper Tunga Destanın içeriği: Bu destanda Saka hakanı Alp Er Tunga‘nın İranlılarla yaptığı savaşlar anlatılır. Bu konudaki bilgiler, Firdevsi’nin Şehnamesine dayanmaktadır. Yusuf Has Hacip’in Kutadgu Bilig adlı yapıtında bu kahramanla ilgili beyitler bulunmaktadır. Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lügati’t Türk adlı yapıtında da kahramanla ilgili sagu vardır. Alp Er Tunga Destanı‘nın tümü elimiz­de yoktur.

 

Alp Er Tunga’nın hayatı savaşlarla geçmiştir. Uzun süre mücadele ettiği İranlı Medlerin hükümdarı Keyhusrev‘in davetinde hile ile öldürülmüştür.
3.
Orduda onluk sistemini oluşturan Türk hükümdarı kimdir?
Doğru Cevap: "A" Metehan
Soru Açıklaması
Çözüm: Onlu Sistem, Asya Hun İmparatorluğu'nda İmparator Mete tarafından MÖ 209 yılında ilk defa 10'lu teşkilat sistemine göre oluşturulmuştur. Türk ordusunun ve Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş tarihi olarak kabul edilmiştir.

Onluk sistem nedir?

Sisteme göre ordu, her biri 10 askerden oluşan parçalara ayrılır. Her bir on askerin başına "onbaşı" geçer.
4.
Orhun Anıtları (Yazıtları) hangi döneme aittir?
Doğru Cevap: "D" 2. Göktürk Devleti
Soru Açıklaması
Cevap: 2. Göktürk Devleti

Orhun Anıtları Hakkında Kısa Bilgi:

Orhun Yazıtları, Göktürk Yazıtları ya da Köktürk Yazıtları, Türklerin bilinen ilk alfabesi olan Orhun alfabesi ile Göktürkler tarafından yazılmış yapıtlardır. Bu yazıtlar Türkçenin tarihsel süreçteki gramer yapısı ve bu yapının değişimiyle ilgili bilgiler verdiği gibi Türklerin devlet anlayışı ile yönetimi, kültürel öğeleri, komşuları ile soydaşlarıyla olan ilişkileri ve sosyal yaşantısıyla ilgili önemli bilgiler içermektedir.

Bilge Kağan ve Kül Tigin yazıtlarını Yollıg Tigin yazmıştır. Yazıtlarda bu abidelerin sonsuzluğa kadar kalması temennisi ile "Bengü Taşlar" denmiştir.
5.
Aşağıdakilerden hangisi göçlerin sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Zengin olma isteği
Soru Açıklaması
Cevap: A .. Başlıca diğer sebepler aşağıdakilerdir.

– İklim ve coğrafi koşullar
– Yeni yerler bulma isteği
– Dış güçlerin Türkler üzerinde baskı yaratması
– Meraların azalması , hayvanların güçsüzleşmesi ve hastalanması
– Boylar arasındaki anlaşmazlıklar
– Nüfus sayısının artmasıyla yaşadıkları yerlerin kendilerine yetmemesidir.
6.
İlk kez İstanbul'u kuşatan Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Avarlar
Soru Açıklaması
Cevap: Avarlar.

Konstantinopolis 626 kuşatması, Avar – Sasani ortak kuşatmasıdır ve bir Türk devleti tarafından gerçekleştirilen ilk İstanbul kuşatmasıdır.

Bizans İmparatorluğu'nun kesin zaferiyle son buldu.
7.
Paralı askerlik örneği görülen islamiyet öncesi türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hazarlar
Soru Açıklaması
CEVAP: Hazarlarda paralı askerlik sistemi vardır. Zaman zaman bazı dönemler Bizans İmparatorluğu için paralı askerlik yapmışlar, müslüman emevilerle savaşmış, islamiyetin kuzeye yayılışını engellemiş ve hatta din olarak museviliği seçmişlerdir…
8.
Aşağıdakilerden hangisi Kavimler göçüne katılmayı kabul etmeyip anayurdunda kalan Türklerin kurduğu devletlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Asya Hun Devleti
Soru Açıklaması
Cevap: A - Asya Hun Devleti

Asya hun devleti kavimler göçü öncesi kurulmuş ve yıkılmış bir devlettir. Bu sebeple Kavimler göçü sonrası anayurdunda kalmış ve devlet kurmuş olamazlar.
9.
Aşağıdakilerden hangileri Uygular Devletine ait özelliklerdendir?

1- Matbaayı ilk kez kullanarak kitap basmışlardır.

2- Fresko alanında eserler bırakmışlardır.

3- Mani dinini seçmişlerdir.

4- Tarım için kanallar açmışlardır.
Doğru Cevap: "E" 1-2-3-4
Soru Açıklaması
CEVAP : E

Soruda verilen tüm öncüller doğrudur. 1-2 ve 4 yerleşik hayata geçmenin getirdiği yeniliklerdir.


Fresko: Duvar süsleme sanatıdır. Kireç suyunda eritilmiş madeni boyaların kullanıldığı resim tekniğidir. Genellikle tapınak duvarları süslenirdi.
10.
İlk Türk kadın hükümdar kimdir? Hangi topluluk - devletin hükümdarlığını yapmıştır?
Doğru Cevap: "B" Tomris - Saka (İskitler)
Soru Açıklaması
Cevap: B

 

Tomris Hatun:  Türkleri birleştirip Turan birliğini kuran ve Turan kağanı olan Alp Er Tunga‘nın (diğer söylenişi ise Tonga Alp Er) torunudur.


Hükümdarlığı süresince Pers’lerle savaşmış, doğu anadolu ve kafkaslara hakim olmak için perslerle kıyasıya bir mücadeleye girmiştir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti

Tarih dersinin ilk konusu olan ilk türk devletleri için çözümlü bir test hazırladık. 10 soruluk bu testimizi çözmede başarılar diliyoruz.

Tarih dersinin ilk konusu olan ilk türk devletleri için çözümlü bir test hazırladık. Çözümlü sorular testimizde 10 soru bulunmakta. Bu testimizi çözmede başarılar diliyoruz.