Töre ile anayasa arasında bir ilişki kurulabilir mi?

Töre ile anayasa arasında bir ilişki kurulabilir mi? Düşüncelerinizi söyleyiniz

Töre, örf ve adetlerin bir araya gelerek, çevrenin büyükleri ve sözü geçenleri tarafından legal veya illegal olan kurallardır, yazılı olsa da devlet anayasasında herhangi bir geçerliliği yoktur. Törelerin cezaları anayasal cezalara kıyasla daha kötü sonuçlar doğurabilir. Törenin günümüzde bize yansıtılanı budur ancak töre biz Türklerin değişmez anayasasıdır. Divanü Lügati’t-Türk’de töre ; görenek ve adet olarak açıklanmıştır. Töre, Türk örf ve adetlerinin kesin hükümlerinin birliğidir.

 

Törenin önemini en iyi Orhun Kitabelerinde değinilmiştir ; Töresiz bir devlet veya topluluk olamayacağını belirtmiştir. Kağan emirleri ve yargıçlar kararlarını töreye göre vermiştir. Kısaca toparlamak gerekirse ise asıl törenin anlamı biz Türklerin eskiden anayasasıydı. Peki anayasa ile farkları neler? Anayasa ile bir farkı yoktur aslında. İkisi de biz Türklerin yazılı kurallarıdır. Töre eskinin, anayasa da şimdinin kurallarıdır.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER