Türkiye’nin Biyolojik Çeşitlilik Açısından Zengin Olmasını Sağlayan Faktörler Nelerdir?

Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik açısından zengin olmasını sağlayan faktörler nelerdir?

 

Bir bölgede yaşayan farlı canlı türlerinin, aynı türe ait genetik farklılık taşıyan bireylerin ve yaşam alanlarının çeşitliliği biyolojik çeşitlilik olarak adlandırılır. Biyolojik çeşitlilik neden önemli diye düşünecek olursak her canlının ekolojik dengede bir görevi vardır. Farklı türlerin bir arada bulunması bu görevlerin eksiksiz yerine getirilmesi ve işleyişin devamı açısından son derece önemlidir.

 

Türkiye’de biyolojik çeşitlilik oldukça fazladır. Bu durum ülkemize ekonomik, ekolojik ve kültürel birçok fayda sağlar. Bu duruma örnek olarak dünyada çok az bölgede yetişen bitkileri ülkemizde yetiştirerek ihraç edebiliyoruz. Sayısı azalmış ve dünya üzerinde çok az bulunan hayvanları, bitkileri incelemek için turistler ülkemize gelmektedir. Ülkemizde biyolojik çeşitliliğin fazla olmasında coğrafi konumu son derece önemlidir. Orta enlemlerde bulunan ülkemizde dört mevsim tam olarak yaşanmaktadır. Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesişiminde bulunan ülkemiz tarihte birçok medeniyete de ev sahipliği yapmıştır. Bu durum özellikle eski dönemlerde kültürler arası etkileşimi buna bağlı olarak biyolojik çeşitliliği de artırmıştır. Ülkemizde alçak rakım, yüksek rakım, nemli ve kurak bölgeler bulunur. Ayrıca topografik yapısı ve toprak çeşitliliği birçok canlının yaşaması açısından elverişlidir. Canlılık için en önemli ihtiyaçlardan biri olan su ülkemizde bol miktarda bulunur. Üç tarafı denizlerle kaplı ülkemizde birçok akarsu, nehir gibi tatlı su kaynakları da bulunur.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER