Yer şekillerini gösteren haritalar hangi amaçlar için kullanılır?

Yer şekillerini gösteren haritalar hangi amaçlar için kullanılır?

Yer şekillerini gösteren haritalara fiziki haritalar adı verilmektedir. Dağlar, ırmaklar, ovalar gibi yeryüzü oluşumlarının tümünü, yükseltilerine göre renklendirerek (denizler mavi tonları iken karalar kahverengi ve yeşil gibi) gösterilen haritalardır. Fiziki haritalar yeryüzünde bulunan kabartı ya da çukurları gösterirler. Orta ya da büyük ölçeklilerdir. Fiziki haritalar hazırlanırken eş derinlik eğrileri ve eş yükselti eğrileri geniş aralıklar ile geçirilmektedir. Bir yerin yükseltisi ancak fiziki haritalar yardımı ile bulunabilmektedir.

 

Haritaların kullanım amaçları oldukça fazla olup özellikle ulaşım ve yön bulma adına sıkça faydalanılmaktadır. Öte yandan coğrafi şartlar ve yeryüzü şekilleri, suyolları gibi özellikleri haritalar sayesinde öğrenebilmek mümkündür. Bu da genellikle askeri, saldırı, savunma ve güvenlik alanlarında stratejiler belirlenmek isterken kullanılmakta olup, strateji belirlenecek olan bölgelerin yeryüzü şekillerine uykun konumlandırma yapılması sağlanmaktadır. Arazi kullanımı, tarım ve orman kullanım alanlarının tespiti ve kimi zaman satışı açısından da kullanılmaktadır. Fiziki haritalar sadece bu alanlarda kullanılmak ile kalmayıp aynı zamanda topografya, uzaktan algılama, fotogrametri, arkeoloji, jeoloji, coğrafya, jeodezi, kartografya gibi başka bölümlere de yardımcı olmaktadırlar. Bu bölümlerin kendi alanlarına uygun çalışmalar için yer belirleme gibi hususlarda gerek duyulmak ile birlikte bir bölgenin fiziki haritası o bölge ile ilgili yeryüzü şekilleri hakkında pek çok bilgiyi gitmeden görme imkanı sunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir