Zemini oluşturan kayaçların çeşitleri ve renklerinin sıcaklık üzerindeki etkisi nelerdir?

Zemini oluşturan kayaçların çeşitleri ve renklerinin sıcaklık üzerindeki etkisi nelerdir? Tartışınız.

 

Bir ya da birden çok mineralin bir araya gelmesi ile doğal olarak oluşumları gerçekleşen kütlelere kayaç adı verilmektedir. Kayaçlar dünyanın ilk oluşum evresinden bakılarak değişiklik göstermektedirler. Dünya ilk oluştuğu sırada bir alev parçası iken daha sonrasında dış kabuğunda soğumalar meydana gelerek bazı çöküntüler oluşmuş ve bu çöküntülerin yağmur suları ile dolması ile birlikte okyanuslar ve denizler meydana gelmiştir. İçeriye doğru gidildikçe hala lavlar ile kaplı olan dünyamızda zemini oluşturan kayaçların türleri değişiklik göstermekte olup renklerinin değişimi de yine ısıya maruz kaldıkları süre ya da soğuma şekilleri ile değişiklik göstermektedir.

 

Kayaç türleri genel olarak üçe ayrılmaktadırlar. Püskürük kayaçlar, tortul kayaçlar ve başkalaşım kayaçlardır. Püskürük kayaçlar iç püskürük kayaçlar ve dış püskürük kayaçlar olarak ikiye ayrılmakta olup iç püskürükler magmanın yer kabuğu içerisinde katılaşması ile meydana gelmektedir. Dış püskürükler ise magmanın yer kabuğunun dışında katılaşması sonucu meydana gelir. Tortul kayaçlar kırıntılı tortul, kimyasal tortul ve organik tortul olarak üç alt türe sahip olup kayaçların aşındırılıp çukur alanlarda birikmeleri ile oluşmaktadırlar. Yapıları tabakalıdır ve içlerinde fosil barındırabilmektedirler. Son olarak başkalaşım kayaçlar ise yüksek sıcaklık ve basınç altında değişmeleri sonucu oluşmaktadırlar. Yapraklı bir tabakaya sahip olup kristalli bir yapıya sahiplerdir. Genel olarak kayaçların genel şekillerinin ve özelliklerinin oluşumu için en temel gereklilik sıcaklık değişimleridir.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER