1402 Ankara Savaşı’na Ortam Hazırlayan Gelişmeler Nelerdir?

1402 Ankara Savaşı’na Ortam Hazırlayan Gelişmeler Nelerdir?

1370 senesinde Semerkant’ta tahta çıkan Timur, saltanatının ve seferlerinin meşruiyetini Cengiz soyundan gelmek ve Moğol İmparatorluğu’nu yeniden tesis etmek iddiasına dayandırmıştır. Dolayısıyla Moğol mirasına sahip çıkmak onun devletine hayat veren tek unsurdur. Bunun içindir ki genelde Cengiz Han’ın Moğol İmparatorluğu, özelde ise Çağatay ve İlhanlı tahtları onun askeri seferlerinde temel hedefler olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Timur’un Yükselişi

Timur Osmanlı, Kadı Burhaneddin, Memlûk ve Altınordu devletleriyle Azerbaycan, Irak ve İran topraklarına sahip çıkma siyaseti nedeniyle karşı karşıya gelmiştir. İlgili devletler Timur tehdidine karşı savunma ittifakı oluşturmuşlardır. Memlûk Sultam Berkuk ve Sivas hâkimi Kadı Burhaneddin ölene kadar da Timur’u bölgeden uzak tutmuşlardır. 1395 yılında Timur’un Altınordu üzerine yaptığı başarılı sefer ve iki hükümdarın ölmesiyle birlikte dağılan ittifak bölgeyi Timur’un tehdidine açık bir hale getirmiştir.

 

Yıldırım Bayezid İle Timur Karşı Karşıya

Timur tehdidine karşı güvenlik çemberi oluşturmak isteyen Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid Malatya, Sivas ve Erzincan bölgelerini almıştır. Padişahın özellikle Erzincan’ı alması Timur tarafından hoş karşılanmamış ve ilişkiler İlhanlı mirasına tecavüz olarak gördükleri olay yüzünden sıkıntıya girmiştir. Osmanlı 28 Temmuz 1402’de hezimete uğramıştır. Şeyh Bedreddin İsyanı, Düzmece Mustafa Olayı, Fetret Dönemi gibi sosyal ve siyasal buhranlar devletin yeniden tesisisin ancak yaklaşık olarak yarım asır sonra gerçekleştirilmesine neden olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir