18-19. yüzyıl felsefesi siyaset alanında yeni ve farklı fikirler üretilmesinin sebepleri nelerdir?

18-19. yüzyıl felsefesi siyaset alanında yeni ve farklı fikirler üretilmesinin sebepleri nelerdir?

 

18.ve 19.yüzyıl felsefesinde tarihsel açıdan bakıldığında siyasal ideolojilerin öne çıktığı bir döneme olarak nitelendirebiliriz. Özellikle sosyalist düşünce onun kökleri bu dönemde daha belirgin hale gelmiştir. Diğer yandan liberalizm ve felsefi kökleri de bu dönemde oluşmuştur. Bu çağda siyasal ve sosyal sorunlara daha çok önem verilmiştir. Bunda Sosyalizmin büyük etkilerini görmek mümkün. Yine Sosyalizmin etkisiyle yeni kültür ve insan tipi arayışları hep bu dönemde başlamıştır. Ayrıca gelenekselden kopup aklın ön planda olduğu bir düşünme tarzı olarak yeni fikirler ortaya atılmış ve dini geleneklerden kopuş hep bu dönemin amasıdır.

 

18 ve 19. Yüzyıllarda hakim görüş, olgulara dayalı bilimsel yaklaşımdır. Bu yaklaşımda pozitivizmin etkisi büyüktür. Bu dönemde beş akım karşımıza çıkmaktadır. Bunlar; Pozitivizm, Romantizm, Nihilizm, İdealizm ve Diyalektik Materyalizmdir. 19. yüzyıl insanların hak, adalet, eşitlik ve yeni akılcı bilgilere ulaşması için ortaya çıkan ideolojiler çağı olmuştur. Din ve gelenekselden kopuş ve liberalizm ile sosyalizmin çatışması hep bu dönemde yaşanmıştır. Bu şekilde yeni insan tipleri ve kültürlerinin ortaya çıkması hedeflenmiş ancak başarılı olamamıştır. Bu dönem düşünürlerinin görüşleri ve yöntemleri birbirinden farklı olsa da insanın değerli ve geliştirilebilir varlık olduğu benimsenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir