Aklını kendin kullanma cesaretini göster sözüyle Kant’ın 18-19. yüzyıl felsefesine olan etkisi nedir?

Logo

“Aklını kendin kullanma cesaretini göster.” sözüyle Kant’ın 18-19. yüzyıl felsefesine olan etkisi nedir? Açıklayınız.

Aydınlanma Çağı ya da Akıl Çağı olarak bilinen 18. Ve 19. Yüzyıllarda aydınlanmacı filozof olarak tanınan Immanuel Kant, aydınlanmayı en iyi şekilde tanımlayan düşünürlerin başında gelir. Kanta’a göre aydınlanma, insanın kendi suçu nedeniyle düşmüş olduğu ergin olmayış durumundan kurtulmak olarak tanımlar.  Burada , insanın aklını tek başına kullanamayışının insanın kendi suçu olduğunu vurgulayarak “Aklını kullanma cesareti göster” diyerek insanları bu görüşe çekmeye çalışır.

 

Aydınlanmanın amacı, insanı ve doğayı sadece akıl temelinde anlamak ve insanın biyolojik olarak doğanın bir parçası olduğu fikrini geliştirmektir. Böylece akıl sahibi insanın hayatı daha güzel bir hale getirebileceği savunulmuştur. Çünkü doğruyu ve mutluluğu özgürce bulabilen bir insan hayal edilmiştir.

 

Akla önem verilmesi birçok alanda gelişmeleri beraberinde getirmiştir. Özellikle siyasal ve ekonomik alanda kendini iyice hissettirmiştir. Aydın ve yazarlar topluluğu gelişmiş, sanat, felsefe ve edebiyatta birçok eserin ortaya çıkması gerçekleşmiştir. Düşünce özgürlüğü desteklendiği için dini ve siyasal otoritelere karşı gelişler başlamıştır. Akla güven duygusu her geçen gün artmış ve akılcı düşünceler benimsenmiştir. Bu da felsefi alanda birçok ekolün ortaya çıkmasını sağlamıştır.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER