Ahilerin, Osmanlı Devletinin kuruluşundaki etkileri nelerdir?

Ahilerin Osmanlı Devletinin kuruluşundaki etkileri nelerdir?

 

Osmanlı devletinin kuruluş amaçlarından en önemlisi İslamı yeryüzüne hakim kılmak ve Allah’ın adını tüm dünyaya duyurmaktı. Bu amaç uğruna cihat anlayışı ile savaşan bir topluluk haline gelen Osmanlı’da sosyal ve dini hayatın uygulanması konusunda gerekli örgütlenmeyi ahiler teşkilatı sağlamıştır. Öyle ki fethedilen toprakların Türkleşmesi ve İslamlaşmasını gazi dervişler ve alperenlerle birlikte başarmışlar ve yeni yerleşenlerle yerleşik olanların uyumunu sağlamışlardır. Moğolların baskısı ve Anadolu içerisinde siyasi bir birliğin olmaması toplulukları uç noktalara gitmeye zorlamıştır. Ahiler de bu baskıların yanı sıra cihat anlayışını düstur edinen Osmanlının büyümesi ve fetihler gerçekleştirmesi için yanında yer almışlardır. Gazi dervişler ve alperenler ile ahiler yetiştirilen bilinçli ve imanı kuvvetli askerleri Osmanlının büyümesi adına teslim etmişlerdir.

 

Osmanlıya olan hizmetlerinin İslam sancağının yükselmesi için yapılacak hizmet olarak görmesi genel özellikleridir. Ahiler sadece bir esnaf teşkilatı olarak kalmamış sosyal hayatı düzenlemede topluma öncülük etmiştir. Doğruyu ve yanlışı anlatan ahlaki değerleri topluma öğreten ahiler Osmanlının kuruluşunda büyük bir etkiye sahiptir. Özellikle manevi destekleri fethedilen yerlerde ki hizmetleri o bölgelerde ki çıkabilecek karışıklıkların önüne geçmelerini sağlamıştır. Ticari ahlakı yaymaları ve koyulan kurallar dairesinde geliştirmeleri tüccarlara olan güveni arttırmış ekonomik anlamda büyümeye de katkı sunmuşlardır. Hem sosyal hem siyasi hem de ekonomik etkileri o dönemde ahiler teşkilatının ne denli önemli olduğunu bizlere gösteriyor.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER