Osmanlı ordusunun Avrupa ordularına üstünlük kurmasında Türk askerlerinin hangi özellikleri etkili olmuştur?

Osmanlı ordusunun, Avrupa ordularına üstünlük kurmasında Türk askerlerinin hangi özellikleri etkili olmuştur?

 

Avrupa ülkelerine nazaran farklı bir ordu yapısına sahip olan Osmanlı genellikle devşirilen yabancıları Türkleştirmiş ve yeteneklerine göre eğitmiştir. Eğitilen her asker alanında uzman olduktan sonra savaşa katılabilmiştir. Disiplinin ve ordu yapısının temeli sağlam taşlar üzerine oturtulan Osmanlı devleti, Avrupa ordularına genellikle üstünlük kurmuştur. Bu üstünlüğün bir çok nedene bağlı olduğu söylenebilir. Özellikle Osmanlının devlet olarak benimsediği hoşgörü politikası gereğince toplumlar etki altına alınmış ve savaşmadan dahi topraklar kazanılmıştır. Fethedilen yerlerde ki İslam sancağının götürülmesi ile oluşan korku yerini anlayışa bırakmıştır. İnsanların dini inanışları açısından serbest bırakılması ve inançlarını yaşamaları için gerekli hakların tanınması bunlara örnek oluşturabilir.

 

Fethedilen topraklarda Osmanlı askerleri devşirme olduğu için kendi tebaasına zulmetmemiş, Türk de olsa böyle çirkin bir yaklaşım sergilememiştir. Saygı duyulan sivil halk baskılardan uzak tutulmuştur.  Orduları ise Osmanlının gücünün göstergesi olmuştur. Avrupa ordularında olmayan üstün özellikler kendi bünyesinde toplanmıştır. Atların kullanımı ve teknik anlamda ki üstün başarıları diğer Avrupa devletlerinde bulunmuyordu. Savaşçı özelliği ve cihat anlayışı ile de algılarında ki şehitlik ülküsü onları korkusuz kılıyordu. Yine Avrupa ordularında ki bu tarz bir yaklaşımın olmadığı gerçeği daha çabuk geri çekilebilmelerini sağlamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir