Ahlak kurallarına neden ihtiyaç duyulur?

Ahlak kurallarına neden ihtiyaç duyulur? Açıklayınız.

 

İnsan tek başına yaşayan bir varlık değildir ve hayatta kalabilmesi için toplumla birlikte yaşaması gerekir. Topluluk içinde yaşamak ve düzenin devam edebilmesi içinde belli başlı bazı kurallara uyulması dünya hayatının daha huzurlu geçmesi için önemlidir. Bu kurallardan en önemlilerinden biri de “ahlak kurallarıdır.”

 

Ahlak, genel olarak insanın çevresindeki insanlara hatta canlı cansız tüm varlıklara ve doğayla olan ilişkilerinde belli bir kural ve ilkeler doğrultusunda davranmasıdır. İnsanlara ve bir başka varlığa karşı tüm tutum ve davranışlar bir ahlaki boyut taşır ve insan istediği gibi başı boş bir şekilde davranamaz. Ahlakın tüm dinler açısından da önemi büyüktür. Ayıca toplulukların huzurlu bir hayat yaşamalarına olanak sağlayan hukuk kurallarının içinde ahlaki kurallar önem arz eder.

 

Geçmişten günümüze baktığımızda tüm toplumlarda belli ahlak kurallarının olduğunu görürüz. Ahlaki sorumlulukların olmadığı hiçbir toplumdan söz etmekte mümkün değildir. Yani insanların ve toplumların aralarındaki ilişikliyi düzenleyen bazı ilke ve kurallar düzenlenmeden o toplumda iyilik ve güzellik anlayışının olması mümkün değildir.

 

Örneğin, yalan söylemek, hırsızlık yapmak ve adam öldürmek gibi kötü eylemler, dinen, hukuken ve ahlaken kesinlikle doğru olarak kabul edilmez ve belli kurallar eşliğinde cezalandırılır.  Bu nedenle insanların huzur içinde güvenli ve mutlu olabilmeleri için hem yazılı hem de genel ahlak kurallarına uymaları gerekir. Bu nedenle belli başlıklar altında özgürlük, sorumluluk, iyilik, güzellik ve mutluluk gibi kavramlar tüm devlet politikalarında çeşitli yaslarla koruma altına alınmıştır.

 

Felsefe de ahlak ile ilgili birçok konu üzerinde tartışmış ve farklı düşünceler ve fikirler ortaya çıkmıştır. Felsefenin ahlak ile ilgili konularına Etik felsefesi bakmış ve filozoflar bu konu hakkında çeşitli fikirler üretmiştir.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER