Ailenizde kararlar alınırken herkesin düşüncesini ifade etmesi neden önemlidir?

Aile, tıpkı bir ülke gibi teker teker bireylerin oluşturduğu fakat ortak değerlere sahip olduklarından dolayı bu bireylerin beraber hareket etmeyi tercih ettiği biricik topluluktur. Bundan dolayı aile içerisinde alınan kararlarda bireylerin teker teker fikirlerinin alınması önemlidir. Her bir birey kendi karakter istek ve arzularını eğer ailenin dinamiği içerisine katarsa, ailenin bireyi temsil gücü daha da artacaktır ve bundan dolayı ailede her bir bireyin mtululuk oranı da artış gösterecektir. Tıpkı bir ülkede demokrasi olduğu takdirde herkes fikrini dile getirince insanların mutluluk düzeylerinin artması gibi, ailede de her zmaan için demokrasi hakim olmalıdır. Ancak bu şekilde aileyi oluşturan her bir bireyin aile topluluğunu benimsemesi ve kendini bu topluluğun içerisinde rahat hissetmesi mümkündür. Ailede kararlar alırken herkes kendi düşüncesini ifade ettiğinde ayrıca, karşıt fikirde olanlar akıllarına gelmeyen bir başka fikir sayesinde yepyeni bir yön ya da düşünce tarzı keşfedebilirler. Bu da ufuklarının genişlemesine sebep olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir