Anadolu’nun Türkleşmesinde etkili olan gelişmeler nelerdir?

Bin yıldan fazla Bizans İmpartorluğunun hüküm sürdüğü Anadolu , 1000 li yılların başlarından itibaren Türkleşmeye başlamıştır.Ve kısa sürede tamamen Türk vatanı haline gelmiştir.

Anadolu’nun Türkleşmesinde etkili olan gelişmeler nelerdir?

Anadolu Keşifleri

Tuğrul Bey tarafından başlatılan keşif ve yurt edinme amacıyla Anadoluya yapılan akınlar, Anadoluda Türkleşmenin başlangıcıdır.

Pasinler Savaşı ve Malazgirt Meydan Muharebesi

1048 te yapılan Pasinler Savaşı Anadoluyu iyice zorlamış ve 1071 de yapılan Malazgirt Savaşı ise Anadoluyu Türklere tamamen açmıştır.Bu zaferlerden sonra Anadoluya hızlı bir Türk akını başlamıştır.

Türk Beyliklerinin Kurulması

Malazgirt Zaferinden sonra Anadoluda kurulan Türk beylikleri ,Türkleşmenin hızlanmasının en büyük sebeplerindendir.

Selçuklu Devletinin Politikası

Selçuklu Devleti Anadoluda Türkleşme üzerine politikalar uygulamış hatta Türkmenistandan getirilen Türk boyları Anadoluya yerleştirilmiştir.

Miryokefalon Savaşı

1176 yılında Miryokefalon’da Selçuklu sultanı 2. Kılıç Arslan komutasında yapılan bu savaş Türklerin Anadoludaki mutlak hakimiyetinin kabul edildiği savaştır.Bu savaşla Türklerin üstünlüğü sağlanmış ve Anadoludaki Türkleşme ivme kazanmıştır.

Osmanlı Beyliğinin Kurulması

Osmanlı Beyliğinin kurulmasıyla birlikte Bizansın bir çok şehri fethedilmiş ve Anadolu tamamen bir Türk yurdu haline gelmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir