Analog ve Homolog Organ Tanımlarını Yaparak Örnekler Veriniz

Canlılar belli bir kural ve düzene göre sınıflandırılmaktadır. Canlılar için yapılan bu sınıflandırmalar, değişik özelliklere bağlı olmaktadır. Canlılar alemi çok büyük bir sınıftır ve bu sınıfın rahatça incelenmesi oldukça önemlidir. Ampirik sınıflandırma da dış görünüş ve morfolojiye bakarak bir sınıflandırma gerçekleşir. Bu sınıflandırmanın esası organların dışarıdan almış olduğu işlevlerdir.

İki tür organ tanımı karşımıza çıkmaktadır. Bu organ tanımlarına bakacak olursak:
Analog Organ: Kökenleri farklı olup, işlevi aynı olan organlara denilir. Örneğin, serçe kanadı ile yarasa kanadı. Bu iki organ birbirinin aynı işlevini yerine getirse de organların ve sistemleri farklı hayvan üzerindedir. Bu yüzden de analog organ olarak anılmaktadır.

Homolog Organ: Kökenleri aynı ancak görevleri farklı olan organlardır. Bu organların işleyişi de filogenetik adı verilen sınıflandırmaya tabidir. Burada bilinen, protein dizilimi, yapı ve morfoloji, Embriyonik gelişim gibi faktörler bulunmaktadır. Örnek olarak, balık yüzgeci ile insan kolu homolog organa verilecek örneklerden biridir. Bu durumda yapısal ve morfolojik farklılıklar da çok dikkat edilir.

Filogenetik ve ampirik sınıflandırma birbirinden farklı yapılan sınıflandırmalardır. Birinde analog organ hâkim olurken diğerinde homolog organın işleyişi hakimdir. Bu yüzden bu organın yapı ve fonksiyonları sınıflandırma sistemi ile doğrudan bağlantılıdır. Doğal olarak gerçekleşen sınıflandırmalar da en fazla kabul gören çeşittir.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER