ATP Molekülünün Özelliklerini Belirtip Fosforilasyon ve Defosforilasyon Terimlerini Açıklayınız

Canlılar hücrelerden meydana gelmektedir. Hücreler ise vücudun en küçük yapıtaşlarındandır. Bu yapıların bir araya gelmesi ise dokular, dokuların bir araya gelmesi ile organlar, organların bir araya gelmesi ile sistemler, sistemlerin bir araya gelmesi ile organizma oluşmaktadır. Organizma oldukça kompleks bir yapıdır. Bu yapının da enerji ihtiyacı bu ölçüde oldukça fazladır.

Atp, hücrelerin temel enerji ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamaktadır. Bu enerji ihtiyacının karşılanması, yaşamın devamlılığı için çok önemlidir. Yaşam süresince hücrelerimiz sürekli atp üretir ve bu atp molekülü sürekli birbirine dönüşerek etkinlik gösterir. Atp nin özelliklerin bakacak olursa:
– Yapısında C, H, O atomu bulundurur.
– Hücre içinde kullanılan bir moleküldür.
– Atp nin gerekli durumlarda parçalanmasına hidroliz denir ve su açığa çıkar.
– Atp molekülü, hücreler arası geçiş yapamaz. Her hücre kendi atp sini üretir.
– Atp molekülü gerekli durumlarda kullanılır ve sonrasında ihtiyaç halinde yeniden sentezlenir.

Atp molekülünün sentezine, Fosforilasyon denmektedir. Fosforilasyon enerji kaynaklarını elde etmesine göre 4 e ayrılır:
– Substrat düzeyinde fosforilasyon
– Oksidatif Fosforilasyon
– Fotosentetik Fosforilasyon
– Kemosentetik Fosforilasyon

Defosforilasyon, ATP molekülünden bir fosfat gurubunun kopartılması anlamına gelmektedir.  Bu molekül gerekli durumlarda kullanılmaktadır. Atp molekülünden fosfatın çıkarılması, farklı isimlendirilmesine neden olmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir