Aşağıda verilen küresel sorunlardan birini seçerek bu küresel sorunun çözümüne yönelik geliştirdiğiniz çözüm önerilerinizi aşağıya yazınız.

Logo

Sınıfta arkadaşlarınızla gruplar oluşturunuz. Aşağıda verilen küresel sorunlardan birini seçerek bu küresel sorunun çözümüne yönelik geliştirdiğiniz çözüm önerilerinizi aşağıya yazınız.

 

(Küresel iklim değişimi, doğal afetler, açlık, terör, göç)

Yaşadığımız yüzyılda maalesef birçok küresel sorunlarla karşılaşmaktayız. Bunlardan en önemlisi küresel iklim değişimi, açlık, terör, göç ve doğal afetlerdir. Bu sorunların çözümüne katkı sunmak tüm dünya vatandaşlarının görevidir. Çünkü dünyada hep beraber yaşıyoruz ve dünyanın gelecek nesillere yaşanabilir bir şekilde bırakabilmek için hepimizin üzerine çeşitli görevler düşer.

 

Küresel sorunlarla ilgili hem dünyada he de ülkemizde birçok sivil toplum kuruluşu çalışmaktadır. Çoğu ülke de kendi politikalarını küresel sorunların giderilmesi amacıyla oluşturuyor ve tedbiriler almaya çalışıyor. Alınan bu tedbirlerin ne derece etkili olduğu tartışmalı olsa da yinede dünyamız için atılan adımların hepsi çok önemlidir.

 

Küresel İklim değişikliği: Küresel iklim değişikliği için yapılacak olanları ve alınacak önlemleri şöyle sıralamak gerekirse;

 

  • Atmosfere zarar veren maddelerin kullanımın azaltılması
  • Ağaçlandırma çalışmalarının çoğaltılması
  • Organik tarım ürünleri yetiştirmek
  • Rüzgâr ve güneş enerjisinden azami faydalanmanın sağlanması
  • Hayvan neslinin korunması gibi daha birçok önemle alınması gerekmektedir.

 

Doğal afetlerden korunmak için;

 

  • Tüm binaların depreme dayanıklı olarak inşa edilmesi
  • Zayıf zeminli topraklarda ve su kenarlarında yapılacak yapıların tüm yönetmeliklere uygun inşa edilmesi
  • Barajların çoğaltılması
  • Su kanalların doğru şekilde yapılması
  • Ormanların çoğaltılması gibi çeşitli önlemler alınarak doğal afetlerden korunabiliriz.

 

Açlık: Dünyada özellikle Afrika ülkelerinde milyonlarca insan açlık çekmektedir. Bununla birlikte savaş ve terör dolayısıyla da açlığa maruz kalan insan sayısı hiçte az değildir. Açlıkla mücadele eden ülkemizde ve dünyada birçok yardım kuruluşu olmasına karşın hala bu durum çözülmüş değildir. Bu nedenle açlık yaşanan bölgelere daha fazla maddi kaynak ayrılmalı ve o bölgelerdeki iş imkânlarının arttırılmaya çalışılmalıdır.

 

Savaş ve terör olaylarının kontrol alınmasıyla da bu bölgelerde yaşanan açlıkta ortadan kalkacaktır. Ayrıca gelişmiş ülkelerde yapılan yiyecek israfının önüne geçilerek de dünyada ki aç insanların sayısı azaltılabilir.

 

Terör ve Göç: Terör ve göçte küresel sorunların en önemlileri arasında yer alır. Dünyada her yıl milyonlarca insan terör mağduru olmakta ve dolayısıyla farklı ülkelere göç etmektedir. Dünyada ki savaş ve terör olaylarının bitirilmesi için ülkelerin azami gayret göstermesi gerekir. Böylece hem insan hayatı korunmuş olur hem de insanlar doğup büyüdüğü topraklardan göç etmek zorunda kalmazlar.

 

İnsanların göç etmesinin ikinci sebebi ise yaşadıkları bölgedeki ekonomik faktörlerdir. Yeterli ücreti kazanamayan çok sayıda kişi hem ülkelerinde ki farklı bölgelere hem de yurtdışına göç etmek zorunda kalmaktadır. Bu göçlerin önüne geçmek için o bölgelerdeki istihdamın arttırılması için acil önlem planlarının hayata geçirilmesi şarttır.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER