Aşık Atışması Ne Demektir?

“Aşık Atışması” ne demektir?

 

Aşık atışması; halk edebiyatında ozanlar arasındaki karşılıklı şiir düellosuna verilen isimdir. Bazı yörelerde karşı beri, karşılama ya da deyişme gibi farklı sözcüklerle de anılabilmektedir.

 

Aşık atışması, şairlerin bu konudaki ustalıklarının sınanması ve kabiliyetlerinin gözler önüne serilmesi anlamı taşımaktadır. Aşık atışmasında, karşı tarafın ilk olarak başlatmış olduğu ayak veya toplulukta yer alanlardan bir kimsenin aymış olduğu bir ayak temel alınmaktadır. Yarışma, her iki tarafın karşılıklı olarak söylemiş oldukları dörtlüklerle devam eder ve gönül alma dörtlükleriyle de sona erer.

 

Atışmanın en temel kuralları; ayağı ikinci defa tekrar etmemek, karşılıkta bulunmak için çok fazla beklememek, temele ilk atılmış olan ayağı almak, ikinci yarışmacının seçmiş olduğu yöntemi kullanmak, karşılıklı olarak uyumlu dörtlükler kullanmak şeklinde sıralanabilir.

 

Âşık meclisi; sazlara düzen verilmesinin ardından bir divan okunmak suretiyle açılır ve bunun ardından da aşıklar misafirleri selamlamak için, “Hoş geldiniz” mahiyetinde, kurmuş oldukları dörtlükler ile giriş kısmını bu şekilde tamamlarlar. Giriş bölümünün ardından yerine ve ortamına uygun olarak türlü şekil ve yöntemlerle ortaya atılacak ayak beklenir.

 

Taraflardan herhangi birinin ortaya ayak atması ile atışma başlar. Dolayısı ile ilk ortaya atılan ayak ile atışmanın temeli atılmış olur. Atılmış olan ilk ayak hangi konu ile ilgiliyse, bu konu atışmanın sonuna dek devam eder. Atışma yönteminin seçimi ise ikinci yarışmacının hakkıdır.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER