Âşıklık geleneği ile ilgili bilgilerinizi sözlü olarak ifade ediniz.

Âşıklık geleneği ile ilgili bilgilerinizi sözlü olarak ifade ediniz.

 

Halk edebiyatının vazgeçilmez ana unsurlarından olan âşıklık geleneği Anadolu’nun yaşam tarzını anlamak Anadolu’da var olan kültürel değerleri kavramak açısından oldukça önemli bir kaynaktır. Kültürün kuşaklararası taşınmasında âşıklık geleneğinin oldukça önemli bir yeri vardır. Gelenekten ana karakter olan âşık sazını eline alır yöreden yöreye, bölgeden bölgeye dolaşarak şarkılarını şiirlerini halka iletir. Kültürden kültüre de duyduğu hikâyeleri, yaşadığı olayları da aktarması onun ayaklı bir kültür taşıyıcısı olduğunun göstergesidir.

 

Âşıklık geleneğinin bazı gereklilikleri vardır. Aşığın öncelikle bir mahlas alması kendine bir ad edinmesi gerekir. Ad almanın birçok yolu vardır bunlardan biri rüya yoluyla ad almaktır. Aşık kişi bir rüya görür ve rüyadan sonra âşıklık sıfatını alır. Aşığın söz söyleme sanatı öğreneceği bir ustası olmalıdır. Âşık edebiyatının kaynağına baktığımızda İslamiyet’in kabulünden önce başladığını görüyoruz.

 

İslam kabul İslamiyet’in kabulünden önce Ozan, Baksı, Kam ve Oyun isimlerini alırken İslamiyet’in kabulünden sonra âşık ve saz edebiyatı saz şairi tanımlamalarına alan âşık edebiyatı yalnızca şiirden beslenir şiirin türküye dönüştürülerek saz eşliğinde söylenmesidir. Âşık edebiyatında şiirler hece ölçüsüyle yazılır. Kullanılan hece ölçüsü olarak 7’li 8’li ve 11’li kalıpları da daha çok görülmektedir. Nazım şekilleri olarak koşma semai destan ve varsağı türleri görülür.

 

Sazlı bir söyleyişe ağırlık verildiğinden kulak kafiyesi ön plana çıkmış genel olarak yarım ve cinasla kafiye uygulanmıştır. Çok fazla sanatlı bir söyleyişe yer verilmemiştir. Sanatlar teşbih ve teşhis sanatlarında sınırlı kalmıştır yöresel özellikler baskın bir şekilde şiirlerde gözlemlenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir