Atık motor yağların toplanması, taşınması, geri kazanımı ve ortadan kaldırılması ile ilgili sorumlulukları yerine getirmek için hangi kuruluş yetkilendirilmiştir?

Ülkemizde, “Atık motor yağların toplanması, taşınması, geri kazanımı ve ortadan kaldırılması” ile ilgili sorumlulukları yerine getirmek için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hangi kuruluş yetkilendirilmiştir?

 

Atık yağlar ile ilgilenen kuruluş, kısaltması PETDER olan Petrol Sanayi Derneği’dir. Ve görevlerini yerine getirirken titizlikle çalışmaktadır. Bu çalışmaların amaçları ise şunlardır:

  • Doğrudan ya da dolaylı yoldan çevreye zarar zarar verilmesini önlemek.
  • İnsan ve çevre zarar görmeden atık yağları taşınmak, geçici olarak depolanmak ve ortadan kaldırmak.
  • Atık yağların yönetimi için gerek duyulan teknik ve idari koşulları oluşturmak.
  • Geçici depolama ile geri kazanım için çeşitli tesisler kurmak.
  • Kurulacak tesislerin çevre ile uyumlu ve prosedürlere uygun olmasını sağlamak.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, motor yağı atıklarının yarattığı olumsuz etkileri silmek ve bu yağların geri dönüşümü için yetkilendirmiş olduğu PETDER’in, 2004 ile 2008 yılları arasında topladığı atık motor yağ miktarı, 50 bin 537 tondur. En fazla atık yağın toplandığı yer de araç servisleri olmuştur. Toplanan bu yağların enerji karşılığı ise, 3000 kişilik bir yerin bir senelik elektrik ihtiyacına tekabül etmektedir. Lisanslı işletmeler, bu yağları enerji olarak geri dönüştürmüştür. Bu durumun insana ve çevreye katkısı büyüktür. Zira 1 litre atık motor yağı, 800 bin litre temiz suyu kullanılamaz hale getirebilmektedir.

 

Atık yağların toplanma, dönüştürülme ve ortadan kaldırılmasına ilişkin karar ilk kez “Atık Yağlarının Kontrolü Yönetmeliği ismiyle 21 Ocak 2004 tarihinde belirlenmiştir. Resmi Gazete’de yayınlanan karar, tamamen hayata geçmiş oldu. PETDER’in yetkilendirilmesiyle beraber bu atık yağların işlemleri, düzenlenmiş oldu ve resmi izinli olanlar haricindeki kimselerin bu yağları toplaması ya da işlemesi yasaklandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir