Bilge Kağan’ın Türk halkına verdiği öğütler nelerdir? Yazınız.

Bilge Kağan Türk halkına örnek olabilecek büyük sözler etmiştir. Tarihe ışık tutan ve tarihten ders almak isteyen herkesin Bilge Kağan’ın sözlerine kulak vermesi gerekir. Bilge Kağan da konuşmasının  başında “Ey Oğuz Beğleri! Sözlerimi iyice işitin, sağlamca dinleyin” sözüne yer vermiştir.

Çinliler tatlı dil, ipek, kumaş ile milletleri kandırarak yanlarına çekerler. Yakınına çekip kandırdıktan sonra da fitne yayarlar. Uzaktaki kavimler Çinlilerin ne fesatçı olduklarını ancak o zaman anlarlar.

Ey Oğuz beyleri! tatlı sözlere ve yumuşak hediyelere kandınız. Nice Türk oralara gidip öldüler! Ötüken’de oturup oralara kervan ve kafile gönderirseniz sıkıntı olmaz. Ötüken’i ebedi il tutacaksın. Böylece tok kalırsınız!

Ben başa geçince Türk milletini; il, devlet sahibi ettim. Bunları derleyip toplayıp yazdım. Halkı ve milleti düzene soktum. Dağınıklıktan kurtarıp emrime aldım. Siz de bir olursanız benim gibi taht sahibi olursunuz.

Üstte mavi gök delinmedikçe yerde yağız toprak çökmedikçe Türk’ün ilini ve töresini kim değiştirebilir ki!

İyi yasalar, güzel töreler ile yüce devlet ve millet daha da yücelir. Düzeni en iyi sağlayan en fazla mutluluk veren kişi olur.

Küçük kardeşler büyükleri gibi olmaz da töre bilmezse töre bilmeyen vezirler seçerler. Sonra da beylere millet itaat etmez. Düzen bozulur!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir