Kök Türk Yazıtlarında Türk tarihine ışık tutacak hangi kültürel bilgiler yer almaktadır? Yazınız.

Kök Türk Yazıtları sultan ve sadrazamı tarafından yazıldığı için devlet ve millet hakkında önemli bilgi kaynağı olarak kabul edilir. Döneme ışık tutan ve yüzyıllar boyu tarihçiler tarafından yararlanılan bu kitabeler Türk tarihinin karanlıkta kalmasını engellemiştir. Türk tarihi ile ilgili önemli bilgiler verirken aynı zamanda Türk toplumuna ait kültürel değerler hakkında da fikir sahibi olmamızı sağlamıştır. Türklerin göç ettikleri ve yaşadıkları bölgeler ile ilgili devlet ağzıyla bilgiler verilirken bu bölgelerde Türklerin kültürel faaliyetlerinin nasıl şekillendiğinden de bahsedilmiştir. Özlü sözler, ata sözleri niteliğinde öğütler, nasihatler bu kitabelerde sık sık karşımıza çıkmaktadır. Türk – Çin savaşlarına bolca yer verilmiştir.

 

Türk tarihinin belirli bir döneminde Çin ile yapılan yoğun savaşlar ve sürekli üstünlük mücadelesi yaşandığı görülmektedir. Bu bilgiye en güvenilir şekilde Kök Türk Yazıtları aracılığı ile ulaşabiliyoruz. Türk adının tarihte ilk kez bu kitabelerde geçtiğini görürüz. Türk tarihinde bu önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Bundan önceki yazıtlar ve kaynaklar Türk adından bahsetmez. Oğuzlar, Orta Asya’da At Üstünde Ok Atabilen Kavim, Tanrının Kırbacı gibi çeşitli şekillerde karşımıza çıkan Türk toplumu ilk kez Türk adı ile anılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir