Bilgi güçtür sözünü bilimsel yöntem değeri bakımından açıklayınız.

F. Bacon’un “Bilgi güçtür.” sözünü bilimsel yöntem değeri bakımından açıklayınız.

 

Rönesans dönemin sonlarında adından epeyce söz ettiren modern düşünce aydınlarının başında F. Bacon gelir. Bacon, geleceğin insan dünyasının sadece bilim yoluyla aydınlanacağını savunur. Onun için bilgi yaşam içinde her şeyden önemlidir. Bu nedenle en meşhur sözü” bilgi güçtür” demiştir. Bacon, buradaki bilginin bilimsel bilgi olduğunu vurgular. Çünkü bilimsel bilgiyle doğanın işleyişinin daha iyiyi kavranacağını ve doğanın kontrol altında tutulmasını kolaylaştıracağını belirtir. Bu nedenle “bilmek doğaya egemen olmaktır” diyerek bilginin önemine vurgu yapar.

 

F. Bacon, doğa ile ilgili yapılacak çalışmaların bölük pörçük olmaması gerektiğini, çünkü doğa olaylarını ve işleyişini kontrol altında tutmanın zor olduğunu söyler. Bu nedenle yapılacak doğa çalışmalarının sistemli, bilinçli bir şekilde seçilmiş güvenilir ve doğanın yapısına uygun olması gerektiğinin önemine dikkat çeker.
Bacon, sağlam bir yöntem anlayışı ile yapılmayan tüm doğa çalışmalarının bilimsellikten uzak ve rastlantısal çalışmalar olacağını belirtir. Bu durumu aşmak için bilimsel yöntemlerin dikkatli kullanılması gerektiğini vurgulayarak tüm bilimsel yöntemlerin tümevarım yöntemi ile değil tümdengelim yöntemiyle yapılması gerektiğini savunur.

 

Ancak bu şekilde ussal bir bilimsel yöntem çalışmasından söz edilebileceğini vurgular. Ve o zaman kadar yapılan tüm bilimsel yöntemleri eleştirerek işe başlar. Bu durumu bir örnekle açıklamak için de Aristotoles’in kıyas yönteminin sanki bir buluş yöntemi gibi gösterilmesini gösterir.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER