Rönesans’ın bilim ve bilim felsefesi açısından önemi nedir?

Rönesans’ın bilim ve bilim felsefesi açısından önemi nedir? Açıklayınız.

 

15. ve 17. Yüzyıllar bilim ve bilimsel yöntemin geliştiği bir dönemdir. Bilimsel yöntem aşamalarından olan gözlem, deney, hipotez ve matematiksel hesaplamalar bilimin yöntem kazanmasını hızlandırmıştır. Özellikle Rönesans döneminde astronomi ve anatomi konusunda çok ciddi kazanımlar elde edilmiştir. Yapılan kontrolü deneyler sayesinde özellikle fizik alanında bilimsel hesaplamaların yapılması kolaylaşmıştır. Ayrıca geçici açıklama modeli olan hipotezlerin doğrulanmasını da oldukça kolaylaştırmıştır. Böylece gözlem, kontrollü deneyler ve hipotez sonrası yapılan matematiksel hesaplamalar sayesinde bilimsel bilginin güvenirliği oluşmuştur.

 

Bu nedenle 17.yüzyıl düşünürlerinden F.Bacon, bilginin güç için olduğunu ve doğa bilgisine ulaşmanın en güvenilir yolunun bilim olduğunu belirtmiştir. Rönesans döneminde de tüm alanlarda gerçekleşen reform hareketleri bilimsel araştırmaları hızlandırmış ve daha önce yapılan tüm çalışmaların tekrar kontrol edilip güvenilir bir şekilde yeniden incelenmesini sağlamıştır.

 

Rönesans döneminde başta matematik, astronomi, fizik, kimya, biyoloji tıp ve birçok alanda bilimsel çalışmalar hızlanmış ve bilimsel yöntemler daha fazla kullanılmaya başlamıştır. Ayrıca Rönesans döneminin en dikkat çekici özelliği matbaanın kullanılması ile birçok yazılı eserin basılmasını sağlamıştır. Bununla birlikte pusula ve barutun kullanılması yine Rönesans döneminde yaygınlaşmış ve böylece bilimsel gelişmeler hız kazanarak önce Avrupa’da daha sonra dünyada büyük yankı uyandırmıştır.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER