Bilim ve felsefeye eğitimin etkisi ne olabilir?

Bilim ve felsefeye eğitimin etkisi ne olabilir?

 

Eğitimin birey ve toplum açısından önemi ve işlevi büyüktür. Eğitimin insan için önemi her dönem çağın filozofları tarafından yakından takip edilmiştir. Filozoflar insanın eğitimi hususunda birçok görüş beyan etmişler ve eğitim sistemini yakından irdelemişlerdir.
Eğitimin felsefe açısından ele alınmasının gereği ise “Nasıl bir insan yetiştirmek istiyoruz” sorusuna arana cevaplar olmuştur. Bu soruya cevap bulmak içinde ancak felsefenin ışığı içinde tartışılması gerekir.

 

Bilim felsefe ilişkisi 19. Yüzyıl sonlarında başlamış ve özellikle Aydınlanmacı filozoflar tarafından ele alınmıştır. Bilimin gelişmesi doğal olarak eğitime bağlıdır. Yeterli eğitim almadan bilimsel verilere ulaşmak neredeyse mümkün değildir. Orta çağ filozoflarının birçoğu gözlem ve deneyimleriyle görüşlerini bildirmişlerse de bu durum sonraları bilimsel bilgiden uzak olarak nitelendirilirmiştir.
Gerek bilim gerekse felsefe eğitimin ışığında kesin doğrulara ulaşabilir ve yeni görüşlerini temellendirebilir. Felsefe için çok fazla bilgiye ihtiyaç yok gibi görünse de gerçek ve mutlak doğrulara ulaşmak için eğitime ihtiyaç vardır.

 

Bilim için eğitim ise olmazsa olmazlardan biridir. Tüm bilimsel buluşlar ve icatlar belli bir bilgi birikimiyle gerçekleşmiştir. Yani tüm açıklamalara istinaden diyebiliriz ki bilim eşittir eğitim. Eğitimsiz bilim olamayacağı gibi eğitimsiz bir toplumdan söz etmekte mümkün değildir. Toplumun eğitime olan ihtiyacı ise bazı felsefi sorulara yanıt aranarak bulunabilir.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER