Günümüz dünyasının önemli felsefi problemleri neler olabilir?

Günümüz dünyasının önemli felsefi problemleri neler olabilir?

 

20. yüzyıl dünyası gelişen teknoloji, ekonomi ve devletler arası ilişkiler çağı olmuş ve yapılan icatlar, üretilen silahlar neticesinde bir güç gösterisine dönmüştür. Dünya savaşlarının yaşandığı ve toplumların çöküşü politik ve ekonomik krizler neticesinde dramatik olaylar yaşanmış ve kişilerin umutsuzluğa düşmesine yol açmıştır. Bunalıma düşen tolumlar birbirinden koparak bireyselleşmeyi tercih etmiştir.
Ayrıca yaşanan tüm trajediler bazı değer yargılarının da yıpranmasına ve yok olmasına neden olmuştur. 20.yüzyıl filozofları da bu sorunlara kayıtsız kalmayarak çağın bu sorunlarına duyarlılık göstermiş ve kendi felsefelerinde işlemiştir.

 

20. yüzyılda yaşanan tüm bu olaylar ve bilimdeki gelişmeler sistemli bir şekilde incelenerek gelecekte verimli olabilmek için filozofları yeni yöntem arayışı içine sokmuştur.

 

Günümüze gelindiğinde hala yıllar önce yaşamış filozofların savunduğu fikirler ele alınmaktadır. Çağımız teknoloji ve uzay çağı olduğu için felsefeden çok bilimsel araştırmalar ön planda tutulmuştur. Yapılan araştırmalar daha nesnel, deneye ve bilgiye dayalı araştırmalardır.
Aslında felsefe her çağda her toplumda yapılabilir. Eğer soru yoksa cevapta yoktur. Ama maalesef 21. Yüzyıla girdiğimiz şu günlerde insanların çok fazla sorgulama yapmadığını ve hazır bilgilerle hayatını idame ettirdiğini görürüz. Bunda teknolojinin etkisi çok büyüktür. İnternet ortamında her türlü bilgiye saniyeler içinde ulaşmak mümkündür. Bu da insanları hem tembelliğe hem de sorgusuz sualsiz inanmaya itmektedir.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER