Bir fosil örneğinde çok az miktarda tespit edilen DNA örneğinin günümüzde bilinen canlıların DNA’sı ile karşılaştırılması mümkün müdür?

Bir fosil örneğinde çok az miktarda tespit edilen DNA örneğinin günümüzde bilinen canlıların DNA’sı ile karşılaştırılması mümkün müdür? Bu karşılaştırma ile ne gibi sonuçlara ulaşılabilir?

DNA kalıtsal bir materyaldir ve nesiller boyunca süregelmektedir. En az hasara uğrayan materyallerden biridir. Birçok fosil kaynaklarında bu gibi işlemler yapıldığında materyallerin bozulmadan günümüze kadar geldiği gözlenmiştir. Genetik materyallerin tespiti ve geçmişte yaşayan bu tür hakkında bilgi sahibi olmakta oldukça önemlidir. Çevremizde birçok geçmiş kalıntılar bulunmaktadır. Canlı kalıntıları ise fosil olarak adlandırılır. Fosiller genetik materyalleri olan DNA ları etkin şekilde koruyarak günümüze kadar gelmişlerdir. Bunların incelenmesi de gelecek kuşakların ve günümüzün kıyasının yapılmasını sağlamaktadır.

 

DNA incelenerek birçok yaşamsal veri elde edilmektedir. Bunlardan en önemlisi, burada yayılış gösteren bitki örtüsü ve canlı popülasyonudur. Fosilin etrafında yer alan kalıntılar da toprak ile ilgili bilgiler vermektedir. Bu bilgilerin ışığında geçmişte fosilin bulunduğu çevreyle alakalı detaylı bilgi edilebilmektedir. Hangi canlıların olduğu döneme ait olduğu ve bozunmadan günümüze kadar gelmiş olmasının sebepleri araştırılırken, birçok çevresel etmenin de devreye girdiği görülmektedir. Genetik materyal neslin devamlılığında oldukça önemli bir rol almaktadır. Bundan dolayı incelenmesinin yapılması ve geçmiş ile gelecek arasında bir köprü kurulmasını sağlamaktadır.  Hatta canlıların bu süreçte ne gibi durumlarla karşılaştığı ve morfolojik olarak nasıl değiştikleri de açıkça ortaya konmaktadır.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER